Veronkierron välttämiseksi annetun direktiivin (ATAD) vaikutuksista pääomasijoitustoimialalle

< Back to Articles

Partner Kai Holkerin FVCA:n veroseminaarissa 23.1.2018 pitämä esitys veronkierron välttämiseksi annetun direktiivin (ATAD) vaikutuksista pääomasijoitustoimialalle.

Direktiivillä on erittäin suuri vaikutus pääomasijoitustoimialalle: olennaista (i) arvioida rakenteiden tekninen toimivuus ja direktiivin edellyttämien muutosten vaikutukset sijoitusten tuottoon, (ii) varmistaa rakenteiden kestävyys tulevaisuudessa ja (iii) hallita mahdollista maineriskiä.

Author

Download Article > < Back to Articles