D&I Dispute Resolution and Data Protection Alert 1 June 2017

< Back to Articles

Tietosuoja-asetus aiheuttaa pitkiä ja vaikeita oikeudenkäyntejä

Tietosuoja-asetuksen kansallista toimeenpanoa valmisteleva oikeusministeriön työryhmä antaa tietosuoja-asetuksen voimaan saattamista koskevan mietintönsä alkukesästä. Mietinnön liitteenä tullaan antamaan hallituksen esitys, jolla EU:n tietosuoja-asetus toimeenpannaan osaksi Suomen lainsäädäntöä vuonna 2018.

Yksi merkittävistä tietosuoja-asetuksen aiheuttamista uudistuksista lainsäädäntöön tulee olemaan tietosuojarikkomuksesta yhtiölle määrättävä seuraamusmaksu, joka voi olla jopa 4 % yhtiön globaalista liikevaihdosta. Näin ollen yhtiötä kohtaavan tietosuojarikkomusasian taloudellinen intressi voi kohota erittäin merkittäväksi.

 

"Vaikka suomalaisten viranomaisten tahto turvautua sanktioiden käyttöön on ollut hyvin rajoittunutta, on erityisesti kansainvälisesti toimivien yritysten varauduttava näihin riskeihin. Keski-Euroopassa ja Iso-Britanniassa sakkojen käyttötilanteet ja määrät ovat kasvaneet merkittävästi, vaikka tietosuoja-asetuksen myötä ankaroituva seuraamusasteikko ei edes vielä ole käytössä. EU-komissio tulee valvomaan oikeudenkäytön yhteneväisyyttä, ja on hyvin todennäköistä, että kansainväliset tietojenkäsittelytilanteet, datan merkityksen kasvu sekä EU:n tietosuojaviranomaisten yhteistoiminta johtavat siihen, että myös suomalaisyrityksiä joutuu sanktioiden kohteiksi", arvioi Dittmar & Indreniuksen tietosuojapraktiikasta vastaava asianajaja Jukka Lång.

 

Tietosuojarikkomusasioita käsittelemään ehdotetaan perustettavaksi erityinen uuden tietosuojaviraston yhteydessä toimiva seuraamuslautakunta. Seuraamuslautakunta määräisi ensimmäisenä asteena rikkomuksista seuraamusmaksun. Päätös tehtäisiin tietosuojavaltuutetun esityksestä. Tämän hetken suunnitelman mukaan seuraamusmaksupäätöksestä valitettaisiin hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Koska harmonisoitu sääntely edellyttää myös yhdenmukaisia sakkomääriä, päätyy moni juttu todennäköisesti myös EU-tuomioistuimeen asti. Näin ollen tietosuojarikkomuksen käsittelystä tulisi hyvin paljon kilpailurikkomuksen käsittelyä vastaava monivaiheinen ja vaativa prosessi.

 

"Tämä asetuksen soveltaminen avaa aivan uuden maailman pitkille ja vaikeille oikeudenkäynneille. Näitä tietosuojarikkomuksia koskevat oikeudenkäynnit edellyttävät niitä hoitavilta asianajotoimistoilta syvällistä osaamista sekä tietosuojasta että oikeudenkäyntien hoitamisesta", sanoo Dittmar & Indreniuksen riidanratkaisusta vastaava asianajaja Jussi Lehtinen.

 

Tietosuojarikkomusta koskevista oikeudenkäynneistä saattaa lakimuutoksen myötä tulla erittäin pitkiä ja raskaita. On nimittäin mahdollista, että itse rikkomusta koskevan hallinnollisen prosessin lisäksi tietosuojarikkomuksesta vahinkoa kärsineet tahot tulevat nostamaan vahingonkorvauskanteita tietosuojarikkomukseen syyllistyneitä yhtiöitä vastaan. Näin ollen tietosuojarikkomusta koskevat oikeudenkäynnit saattavat vahingonkorvausoikeudenkäynteineen venyä kokonaisuudessaan todella pitkiksi kilpailuoikeudellisten oikeudenkäyntien tapaan.

 

"Nämä prosessit tulevat pahimmillaan kuormittamaan yhtiöitä valtavasti. Ne imevät uskomattoman määrän niin henkilö- kuin taloudellisia resursseja tietosuojarikkomussyytteiden kohteeksi joutuvilta yhtiöiltä. Sen vuoksi suosittelemme kaikille asiakkaillemme tietosuojakäytäntöjen laittamista jo nyt sellaiseen kuntoon, että tällaiset oikeudenkäynnit pystyttäisiin mahdollisimman suurella varmuudella välttämään. Huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti palveluntarjoajien ja muiden kumppaneiden kanssa tehtyihin sopimuksiin, joilla omalla vastuulla olevaa tietojenkäsittelyä on siirretty toisen yhtiön tehtäväksi."

 

Lisätietoja asiasta antavat:

Author

< Back to Articles