Compliance Network

D&I Event

Compliance Network 12.5.2022

Compliance Networkissa keskustellaan toukokuussa ajankohtaisista compliance-kysymyksistä ja kohdataan kollegoita kasvotusten. Agendalla ovat vastuullisuus, whistleblowing–sääntely ja Ukrainan sodan esiin nostamat sopimusoikeudelliset kysymykset.

 1. Vastuullisuus compliance-näkökulmasta – uutta sääntelyä ja käytännön kokemuksia 

  Euroopan komission ehdotus Corporate Sustainability Due Diligence-direktiiviksi velvoittaa suuret yhtiöt selvittämään toimintansa haitalliset ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset ja torjumaan niitä. Odotettavissa on, että direktiivin asettamat vaatimukset heijastuvat myös muihin yhtiöihin, ja vastuullisuudesta tulee yhä enemmän myös compliance-kysymys.
  D&I:n Hanna-Mari Manninen kiteyttää ehdotetun direktiivin keskeisen sisällön. MB Rahastojen vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö Minna Heimonen kuvaa käytännön näkökulmasta sitä systemaattista vastuullisuustyötä, jota pääomasijoittajat edellyttävät omistamiltaan portfolioyhtiöiltä jo nyt.

 2. Whistleblowing-sääntely 

  Whistleblowing-direktiivissä säädetään organisaatioiden velvollisuudesta perustaa ilmoituskanava väärinkäytöksistä ilmoittamiseksi ja suojata väärinkäytösilmoituksen tekijää. Direktiivi pannaan täytäntöön kansallisella ilmoittajansuojelulailla. D&I:n Suvi Knaapila kertoo, mikä on pitkään odotetun lainsäädäntöhankkeen tilanne ja keskeinen sisältö.

 3. Kestävä sopimussuhteista irtautuminen 

  Venäjän hyökättyä Ukrainaan Venäjän vastaiset pakotteet ovat työllistäneet yrityksiä ja compliance-ammattilaisia. Pakotteiden rinnalla keskeisiksi juridisiksi kysymyksiksi ovat muodostuneet yritysten päätökset vetäytyä Venäjältä eettisistä syistä. D&I:n Jussi Lehtinen kuvaa puheenvuorossaan sitä, miten sopimussuhteista irtaudutaan konfliktitilanteissa.

Compliance Network -tilaisuus
torstai 12.5.2022
klo 15.00 – 17.00

Tiedustelut:
juulia.myllykangas@dittmar.fi

Tilaisuutemme ovat ensisijaisesti tarkoitettu asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme.

Latest insights

Draft New Act Governing Offshore Wind Power within the Finnish EEZ Published for Comments

Alert / 28 May 2024
Reading time 2 minutes

Government proposal regarding the implementation of EU’s NIS 2 Directive published

Alert / 24 May 2024
Reading time 2 minutes