Compliance Network

D&I Event

Compliance Network 12.5.2022

Compliance Networkissa keskustellaan toukokuussa ajankohtaisista compliance-kysymyksistä ja kohdataan kollegoita kasvotusten. Agendalla ovat vastuullisuus, whistleblowing–sääntely ja Ukrainan sodan esiin nostamat sopimusoikeudelliset kysymykset.

 1. Vastuullisuus compliance-näkökulmasta – uutta sääntelyä ja käytännön kokemuksia 

  Euroopan komission ehdotus Corporate Sustainability Due Diligence-direktiiviksi velvoittaa suuret yhtiöt selvittämään toimintansa haitalliset ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset ja torjumaan niitä. Odotettavissa on, että direktiivin asettamat vaatimukset heijastuvat myös muihin yhtiöihin, ja vastuullisuudesta tulee yhä enemmän myös compliance-kysymys.
  D&I:n Hanna-Mari Manninen kiteyttää ehdotetun direktiivin keskeisen sisällön. MB Rahastojen vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö Minna Heimonen kuvaa käytännön näkökulmasta sitä systemaattista vastuullisuustyötä, jota pääomasijoittajat edellyttävät omistamiltaan portfolioyhtiöiltä jo nyt.

 2. Whistleblowing-sääntely 

  Whistleblowing-direktiivissä säädetään organisaatioiden velvollisuudesta perustaa ilmoituskanava väärinkäytöksistä ilmoittamiseksi ja suojata väärinkäytösilmoituksen tekijää. Direktiivi pannaan täytäntöön kansallisella ilmoittajansuojelulailla. D&I:n Suvi Knaapila kertoo, mikä on pitkään odotetun lainsäädäntöhankkeen tilanne ja keskeinen sisältö.

 3. Kestävä sopimussuhteista irtautuminen 

  Venäjän hyökättyä Ukrainaan Venäjän vastaiset pakotteet ovat työllistäneet yrityksiä ja compliance-ammattilaisia. Pakotteiden rinnalla keskeisiksi juridisiksi kysymyksiksi ovat muodostuneet yritysten päätökset vetäytyä Venäjältä eettisistä syistä. D&I:n Jussi Lehtinen kuvaa puheenvuorossaan sitä, miten sopimussuhteista irtaudutaan konfliktitilanteissa.

Compliance Network -tilaisuus
torstai 12.5.2022
klo 15.00 – 17.00

Tiedustelut:
j[email protected]

Tilaisuutemme ovat ensisijaisesti tarkoitettu asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme.

More by the same author

MiCA – Markets in Crypto-Assets regulation – What, why and when?

The European Commission adopted a legislative proposal on the regulation of crypto-assets as a part of the digital finance package in September 2020. This legislative proposal, Markets in Crypto-Assets (the “MiCA”) regulation, was approved by the European Council on 5 October 2022 and is currently pending the European Parliament’s approval. MiCA will address crypto-assets that are not currently governed by existing regulations, including utility tokens, asset-referenced tokens and e-money tokens, and establish a legal framework for crypto-asset services providers as well as consumer protection.

First large-scale climate litigation filed in Finland

In a historic first, Greenpeace and the Finnish Foundation for Nature Protection, Suomen Luonnonsuojeluliitto ry, have filed a large-scale lawsuit with the Supreme Administrative Court in Finland, alleging breach of the Finnish Climate Act by the Finnish Government.1

Proposal for Finnish whistleblowing legislation is finally published

The anxiously awaited proposal for the so-called Whistleblower Protection Act (Government proposal HE 147/2022) implementing the Whistleblowing Directive ((EU) 2019/1937) has just been published. The key objective of the Whistleblowing Directive and the Act is to encourage persons who have become aware of suspected breaches against public interest in a work-related context to report their observations. This is promoted by adopting a new centralised whistleblowing channel among the authorities and by obligating most organisations in the public and private sector to establish a confidential internal whistleblowing channel. In addition, whistleblowers will be protected from negative consequences.

Latest insights

Busy times ahead – Review of Finnish merger control in 2022

Alert / 24 Jan 2023
Reading time 6 minutes

D&I Transaction Powerhouse Deal Announcement

Alert / 19 Jan 2023
Reading time 2 minutes