Innovaatioiden varassa

Dittmar & Indreniuksen Innovation Powerhouse avaa tässä Quarterly-julkaisumme erikoiserässä Suomessa poikkeuksellisen näköalan siihen, miten moninaisesti liiketoimintojen kehittyminen ja uusi regulaatio kohtaavat asianajotoimiston näkökulmasta. Käynnissä on murros, joka muuttaa kaiken.

Suomi ja muut läntiset taloudet ovat poikkeuksellisten haasteiden äärellä. Kiihtyvä globaali kilpailu, data- ja informaatioliitännäiset vallan siirtymät, väestön ikääntyminen sekä ilmastonmuutos ja muut ekologiset uhat ovat muuttaneet ja tulevat muuttamaan olennaisella tavalla kaikkea totuttua. Tässä muutoksessa teknologiakehitys näyttelee keskeistä roolia, ja olennaiselta näyttääkin se, missä määrin organisaatiot kykenevät uusiutumaan tässä kehityksessä ja vastaamaan haasteisiin uusien ratkaisuiden tarjoamisella. Kaikki tulee olemaan innovaatioiden varassa.

On luonnollista, että muutokseen pyritään vastaamaan uudella regulaatiolla – sekä kansallisella tasolla että erityisesti EU:ssa, missä valmistelussa olevat erittäin kunnianhimoiset sääntelyhankkeet tulevat vaikuttamaan kaikkeen liike-elämään. Tekoälyn ja digitalisaation sääntelyllä luodaan sekä uusia edellytyksiä että esteitä liiketoiminnalle. Pyrkimykset tehokkaaseen markkinoiden sääntelyyn ja yksilöiden oikeuksien turvaamiseen kohtaavat innovaatiohankkeiden arjessa. Ratkaisevaa onkin, kuinka yritykset pystyvät samanaikaisesti tarttumaan teknologiakehityksen mahdollisuuksiin sekä ottamaan jatkuvasti paisuvan regulaation haltuunsa.

Me Dittmar & Indreniuksella haluamme olla tämän muutoksen etujoukoissa. Edelläkävijyys tarkoittaa, että näemme muutoksen positiivisena haasteena, jonka uskomme tarjoavan päämiestemme liiketoiminnalle mahdollisuuden kilpailukyvyn kasvattamiseen ja poikkeuksellisen arvon luomiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa valmiutta täysin uusien käytäntöjen ja tulkintojen luomiselle tilanteissa, joissa olemassa oleva sääntely ja viranomaistulkinnat eivät tarjoa vastauksia. Uskomme, että muutos edellyttää meidän palvelevan päämiehiämme mahdollistajina, etsien ratkaisuja myös tilanteissa, joissa toimintaympäristö näyttää luovan vain esteitä.

Muutos edellyttää meidän palvelevan päämiehiämme mahdollistajina, etsien ratkaisuja myös tilanteissa, joissa toimintaympäristö näyttää luovan vain esteitä.

Ilman rohkeutta ja näkemyksellisyyttä muutoksen tuomiin haasteisiin ei ole mahdollista vastata. Samalla toki on kriittisen tärkeää, että suunnitellut ratkaisut pystytään mahdollisimman hyvin sovittamaan regulaatiosta kumpuaviin vaatimuksiin tavalla, joka huomioi vastuullisuuden.

Kokemuksemme vuosina 2020–2021 kiivaasti kehittyneestä transaktiomarkkinasta ovat korostuneesti osoittaneet hyvin suunniteltujen juridisten ratkaisujen merkityksen liiketoiminnalle muodostuvan arvon näkökulmasta. Samalla kolikon kääntöpuolena on kirkastunut ymmärrys vastuiden ja riskien dramaattisista vaikutuksista, mikäli kaupan kohde tai yhteistyökumppani on epäonnistunut esimerkiksi huolehtimaan kyberturvallisuudesta tai keskeisistä compliance-velvoitteistaan. Pahimmissa tapauksissa koko suunnitellun yritysjärjestelyn kohteena oleva liiketoiminta ollaan rakennettu tavalla, joka osoittautuu kestämättömäksi uusien regulaatiovaatimusten kannalta.

Transaktioiden ohella huomiomme Innovation Powerhousessa on ollut uuden liiketoiminnan kehittämisessä tukemisessa. Innovaatioiden kannalta keskeistä näissä hankkeissa ovat immateriaalioikeudet ja data.

Näitä kaikkia ulottuvuuksia haluamme valottaa teille tässä Quarterly-julkaisumme Innovation Powerhouse -kokonaisuudessa. Olen erittäin ylpeä siitä, miten moninaisia näkökulmia kehityksen erilaisiin merkityksellisiin elementteihin tiimimme on kyennyt kokemustemme kautta näissä artikkeleissa avaamaan.

Kuten huomaatte, tämän kentän juridiikka muodostaa hyvin moniulotteisen kokonaisuuden ja meille sen parissa työskenteleville kyse on erittäin kiinnostavasta kentästä, johon tiimissämme suhtaudutaan suurella palolla ja innostuksella. Kuitenkin, mikä tärkeintä, koemme olennaiseksi muistuttaa aina – kaikki on palvelemiemme päämiestemme innovaatioiden varassa.

Pohjoismaisessa oikeuskulttuurissa historiallisesti tärkeän aseman saanut roomalaisesta oikeudesta lainattu maksiimi “Maata on lailla rakennettava” onkin syytä tässä ajassa johtaa muotoon: “Maailmaa on innovaatioilla rakennettava” – ja lailla sekä sen soveltamisella on tässä kehityksessä keskeisen merkittävä rooli.

More by the same author

It all comes down to innovation

Through this Quarterly, we at Dittmar & Indrenius’ Innovation Powerhouse invite you to a backstage tour into the various, exceptional and exciting ways that regulation and innovation meet in our work as attorneys. The way we see it, a revolution is underway, and no one can escape its reach.

Service provider selection and negotiation in 2021

The procurement of modern ICT services is a lively sector, characterised not only by challenges present in all types of procurement, but also by its highly distinctive features. When procuring standardised services from established and widely operating suppliers, the customer’s negotiating position can be rather restricted. At the same time, ICT procurement constitutes a significantly business-critical sector for many companies where the customer must ensure certain minimum requirements in selecting the service provider and negotiating the relevant contractual terms.

The law regulating data protection in working life is broken – and only a temporary fix is under way

The trends affecting working life – digitalisation, the development of the platform economy, the increasing importance of data and continuous internationalisation – are challenging the premises built into Finland’s legislation governing data protection in working life, formulated in the early 2000s. The regulation of the processing of employees’ personal data in Finland is an exceptional departure from the data protection legislation of other EU Member States in which the processing of employees’ personal data is largely based on the General Data Protection Regulation (EU 2016/679) (“GDPR”).

Latest insights

The calm before the storm? – Finnish merger control enforcement in 2021

Alert / 19 Jan 2022

Sustainability on Board - haastattelussa Jannica Fagerholm

Article / 10 Jan 2022