Innovaatioiden varassa

Dittmar & Indreniuksen Innovation Powerhouse avaa tässä Quarterly-julkaisumme erikoiserässä Suomessa poikkeuksellisen näköalan siihen, miten moninaisesti liiketoimintojen kehittyminen ja uusi regulaatio kohtaavat asianajotoimiston näkökulmasta. Käynnissä on murros, joka muuttaa kaiken.

Suomi ja muut läntiset taloudet ovat poikkeuksellisten haasteiden äärellä. Kiihtyvä globaali kilpailu, data- ja informaatioliitännäiset vallan siirtymät, väestön ikääntyminen sekä ilmastonmuutos ja muut ekologiset uhat ovat muuttaneet ja tulevat muuttamaan olennaisella tavalla kaikkea totuttua. Tässä muutoksessa teknologiakehitys näyttelee keskeistä roolia, ja olennaiselta näyttääkin se, missä määrin organisaatiot kykenevät uusiutumaan tässä kehityksessä ja vastaamaan haasteisiin uusien ratkaisuiden tarjoamisella. Kaikki tulee olemaan innovaatioiden varassa.

On luonnollista, että muutokseen pyritään vastaamaan uudella regulaatiolla – sekä kansallisella tasolla että erityisesti EU:ssa, missä valmistelussa olevat erittäin kunnianhimoiset sääntelyhankkeet tulevat vaikuttamaan kaikkeen liike-elämään. Tekoälyn ja digitalisaation sääntelyllä luodaan sekä uusia edellytyksiä että esteitä liiketoiminnalle. Pyrkimykset tehokkaaseen markkinoiden sääntelyyn ja yksilöiden oikeuksien turvaamiseen kohtaavat innovaatiohankkeiden arjessa. Ratkaisevaa onkin, kuinka yritykset pystyvät samanaikaisesti tarttumaan teknologiakehityksen mahdollisuuksiin sekä ottamaan jatkuvasti paisuvan regulaation haltuunsa.

Me Dittmar & Indreniuksella haluamme olla tämän muutoksen etujoukoissa. Edelläkävijyys tarkoittaa, että näemme muutoksen positiivisena haasteena, jonka uskomme tarjoavan päämiestemme liiketoiminnalle mahdollisuuden kilpailukyvyn kasvattamiseen ja poikkeuksellisen arvon luomiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa valmiutta täysin uusien käytäntöjen ja tulkintojen luomiselle tilanteissa, joissa olemassa oleva sääntely ja viranomaistulkinnat eivät tarjoa vastauksia. Uskomme, että muutos edellyttää meidän palvelevan päämiehiämme mahdollistajina, etsien ratkaisuja myös tilanteissa, joissa toimintaympäristö näyttää luovan vain esteitä.

Muutos edellyttää meidän palvelevan päämiehiämme mahdollistajina, etsien ratkaisuja myös tilanteissa, joissa toimintaympäristö näyttää luovan vain esteitä.

Ilman rohkeutta ja näkemyksellisyyttä muutoksen tuomiin haasteisiin ei ole mahdollista vastata. Samalla toki on kriittisen tärkeää, että suunnitellut ratkaisut pystytään mahdollisimman hyvin sovittamaan regulaatiosta kumpuaviin vaatimuksiin tavalla, joka huomioi vastuullisuuden.

Kokemuksemme vuosina 2020–2021 kiivaasti kehittyneestä transaktiomarkkinasta ovat korostuneesti osoittaneet hyvin suunniteltujen juridisten ratkaisujen merkityksen liiketoiminnalle muodostuvan arvon näkökulmasta. Samalla kolikon kääntöpuolena on kirkastunut ymmärrys vastuiden ja riskien dramaattisista vaikutuksista, mikäli kaupan kohde tai yhteistyökumppani on epäonnistunut esimerkiksi huolehtimaan kyberturvallisuudesta tai keskeisistä compliance-velvoitteistaan. Pahimmissa tapauksissa koko suunnitellun yritysjärjestelyn kohteena oleva liiketoiminta ollaan rakennettu tavalla, joka osoittautuu kestämättömäksi uusien regulaatiovaatimusten kannalta.

Transaktioiden ohella huomiomme Innovation Powerhousessa on ollut uuden liiketoiminnan kehittämisessä tukemisessa. Innovaatioiden kannalta keskeistä näissä hankkeissa ovat immateriaalioikeudet ja data.

Näitä kaikkia ulottuvuuksia haluamme valottaa teille tässä Quarterly-julkaisumme Innovation Powerhouse -kokonaisuudessa. Olen erittäin ylpeä siitä, miten moninaisia näkökulmia kehityksen erilaisiin merkityksellisiin elementteihin tiimimme on kyennyt kokemustemme kautta näissä artikkeleissa avaamaan.

Kuten huomaatte, tämän kentän juridiikka muodostaa hyvin moniulotteisen kokonaisuuden ja meille sen parissa työskenteleville kyse on erittäin kiinnostavasta kentästä, johon tiimissämme suhtaudutaan suurella palolla ja innostuksella. Kuitenkin, mikä tärkeintä, koemme olennaiseksi muistuttaa aina – kaikki on palvelemiemme päämiestemme innovaatioiden varassa.

Pohjoismaisessa oikeuskulttuurissa historiallisesti tärkeän aseman saanut roomalaisesta oikeudesta lainattu maksiimi “Maata on lailla rakennettava” onkin syytä tässä ajassa johtaa muotoon: “Maailmaa on innovaatioilla rakennettava” – ja lailla sekä sen soveltamisella on tässä kehityksessä keskeisen merkittävä rooli.

More by the same author

Welcoming the new year – and a new mechanism for EU-U.S. data transfers?

In October 2022, President Joe Biden’s administration published an executive order regarding a new EU-U.S. Data Privacy Framework, i.e. the replacement of the so-called Privacy Shield mechanism previously allowing transfers of personal data from the EU to the U.S. The executive order immediately sparked the European Commission’s process to assess the new U.S. regime and prepare a respective adequacy decision, which would bring considerable certainty and clarity to trans-Atlantic data flows. In essence, it was a beacon of hope for European organisations having struggled with U.S. data transfers, for example in connection with various established cloud services, ever since the prior Privacy Shield mechanism was invalidated by the Schrems II judgement in July 2020.

Successor framework for Privacy Shield has been revealed bringing long-awaited hope for EU-U.S. data transfers

On Friday 7 October, President Joe Biden’s administration published an executive order regarding a new EU-U.S. Data Privacy Framework, i.e. the replacement of the so-called Privacy Shield mechanism previously allowing transfers of personal data from the EU to the U.S. Although the executive order, in itself, does not legitimise trans-Atlantic data flows, it is a beacon of hope for European organisations having struggled with U.S. data transfers since the Schrems II judgement in July 2020.

New finesses for fines in GDPR enforcement

The EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) became applicable four years ago. Both the number and amounts of administrative fines imposed by the supervisory authorities of EU Member States have been steadily increasing during these years. The biggest fines have reached tens and even hundreds of millions of euros. But have they been proportionate and harmonised, and how has the European Data Protection Board (EDPB), monitoring the consistent application of the GDPR, sought to ensure this?

Latest insights

Busy times ahead – Review of Finnish merger control in 2022

Alert / 24 Jan 2023
Reading time 6 minutes

D&I Transaction Powerhouse Deal Announcement

Alert / 19 Jan 2023
Reading time 2 minutes