Innovaatioiden varassa

Dittmar & Indreniuksen Innovation Powerhouse avaa tässä Quarterly-julkaisumme erikoiserässä Suomessa poikkeuksellisen näköalan siihen, miten moninaisesti liiketoimintojen kehittyminen ja uusi regulaatio kohtaavat asianajotoimiston näkökulmasta. Käynnissä on murros, joka muuttaa kaiken.

Suomi ja muut läntiset taloudet ovat poikkeuksellisten haasteiden äärellä. Kiihtyvä globaali kilpailu, data- ja informaatioliitännäiset vallan siirtymät, väestön ikääntyminen sekä ilmastonmuutos ja muut ekologiset uhat ovat muuttaneet ja tulevat muuttamaan olennaisella tavalla kaikkea totuttua. Tässä muutoksessa teknologiakehitys näyttelee keskeistä roolia, ja olennaiselta näyttääkin se, missä määrin organisaatiot kykenevät uusiutumaan tässä kehityksessä ja vastaamaan haasteisiin uusien ratkaisuiden tarjoamisella. Kaikki tulee olemaan innovaatioiden varassa.

On luonnollista, että muutokseen pyritään vastaamaan uudella regulaatiolla – sekä kansallisella tasolla että erityisesti EU:ssa, missä valmistelussa olevat erittäin kunnianhimoiset sääntelyhankkeet tulevat vaikuttamaan kaikkeen liike-elämään. Tekoälyn ja digitalisaation sääntelyllä luodaan sekä uusia edellytyksiä että esteitä liiketoiminnalle. Pyrkimykset tehokkaaseen markkinoiden sääntelyyn ja yksilöiden oikeuksien turvaamiseen kohtaavat innovaatiohankkeiden arjessa. Ratkaisevaa onkin, kuinka yritykset pystyvät samanaikaisesti tarttumaan teknologiakehityksen mahdollisuuksiin sekä ottamaan jatkuvasti paisuvan regulaation haltuunsa.

Me Dittmar & Indreniuksella haluamme olla tämän muutoksen etujoukoissa. Edelläkävijyys tarkoittaa, että näemme muutoksen positiivisena haasteena, jonka uskomme tarjoavan päämiestemme liiketoiminnalle mahdollisuuden kilpailukyvyn kasvattamiseen ja poikkeuksellisen arvon luomiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa valmiutta täysin uusien käytäntöjen ja tulkintojen luomiselle tilanteissa, joissa olemassa oleva sääntely ja viranomaistulkinnat eivät tarjoa vastauksia. Uskomme, että muutos edellyttää meidän palvelevan päämiehiämme mahdollistajina, etsien ratkaisuja myös tilanteissa, joissa toimintaympäristö näyttää luovan vain esteitä.

Muutos edellyttää meidän palvelevan päämiehiämme mahdollistajina, etsien ratkaisuja myös tilanteissa, joissa toimintaympäristö näyttää luovan vain esteitä.

Ilman rohkeutta ja näkemyksellisyyttä muutoksen tuomiin haasteisiin ei ole mahdollista vastata. Samalla toki on kriittisen tärkeää, että suunnitellut ratkaisut pystytään mahdollisimman hyvin sovittamaan regulaatiosta kumpuaviin vaatimuksiin tavalla, joka huomioi vastuullisuuden.

Kokemuksemme vuosina 2020–2021 kiivaasti kehittyneestä transaktiomarkkinasta ovat korostuneesti osoittaneet hyvin suunniteltujen juridisten ratkaisujen merkityksen liiketoiminnalle muodostuvan arvon näkökulmasta. Samalla kolikon kääntöpuolena on kirkastunut ymmärrys vastuiden ja riskien dramaattisista vaikutuksista, mikäli kaupan kohde tai yhteistyökumppani on epäonnistunut esimerkiksi huolehtimaan kyberturvallisuudesta tai keskeisistä compliance-velvoitteistaan. Pahimmissa tapauksissa koko suunnitellun yritysjärjestelyn kohteena oleva liiketoiminta ollaan rakennettu tavalla, joka osoittautuu kestämättömäksi uusien regulaatiovaatimusten kannalta.

Transaktioiden ohella huomiomme Innovation Powerhousessa on ollut uuden liiketoiminnan kehittämisessä tukemisessa. Innovaatioiden kannalta keskeistä näissä hankkeissa ovat immateriaalioikeudet ja data.

Näitä kaikkia ulottuvuuksia haluamme valottaa teille tässä Quarterly-julkaisumme Innovation Powerhouse -kokonaisuudessa. Olen erittäin ylpeä siitä, miten moninaisia näkökulmia kehityksen erilaisiin merkityksellisiin elementteihin tiimimme on kyennyt kokemustemme kautta näissä artikkeleissa avaamaan.

Kuten huomaatte, tämän kentän juridiikka muodostaa hyvin moniulotteisen kokonaisuuden ja meille sen parissa työskenteleville kyse on erittäin kiinnostavasta kentästä, johon tiimissämme suhtaudutaan suurella palolla ja innostuksella. Kuitenkin, mikä tärkeintä, koemme olennaiseksi muistuttaa aina – kaikki on palvelemiemme päämiestemme innovaatioiden varassa.

Pohjoismaisessa oikeuskulttuurissa historiallisesti tärkeän aseman saanut roomalaisesta oikeudesta lainattu maksiimi “Maata on lailla rakennettava” onkin syytä tässä ajassa johtaa muotoon: “Maailmaa on innovaatioilla rakennettava” – ja lailla sekä sen soveltamisella on tässä kehityksessä keskeisen merkittävä rooli.

Latest insights

Collaboration with Miltton

News / 15 May 2023

Great Place to Work

News / 27 Apr 2023