Events

page background: 
White heading text: 
black
mapimage: 

Compliance Network

20.09.2018, Dittmar & Indrenius, Pohjoisesplanadi 25 A, 2. kerros, 00100 Helsinki

 

I Love Compliance! Compliance Network kokoontuu jälleen syyskuussa. Kerromme lisätietoa tilaisuudesta piakkoin!

Lisätiedot: elina.immonen-seise@dittmar.fi

Speaker

I Love Compliance

24.05.2018, Dittmar & Indrenius, Pohjoisesplanadi 25 A, 2. kerros, 00100 Helsinki

 

Toukokuussa Compliance Networkissa käsittelemme muun muassa osakkeenomistajien oikeuksia koskevaa direktiiviä. Aiheesta puhuu meille valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Annina Tanhuanpää, joka vastaa sääntelyn valmistelusta Suomessa.

Lisätiedot: elina.immonen-seise@dittmar.fi

Speaker

D&I:n Kiinteistöaamiainen: Kiinteistöjen digitalisaatio - haasteet ja mahdollisuudet

19.04.2018, Dittmar & Indrenius, Pohjoisesplanadi 25 A, 2. kerros, 00100 Helsinki

 

Kiinteistöissä väitetään piilevän valtava ”digitaalinen potentiaali”. Voidaan jopa luonnehtia, että kiinteistöistä on tulossa datalähtöisen liiketoiminnan alustoja. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä ja minkälaisia mahdollisuuksia digitalisaatio tarjoaa kiinteistöliiketoiminnassa? Mitä riskejä tähän liittyy ja miten GDPR tulisi ottaa huomioon?

AI, IoT, PropTech ja LegalTech -tyyppiset lyhenteet hämmentävät monesti lukijaa, mutta ne tekevät vahvasti tuloaan myös kiinteistöliiketoiminnan pariin. Digitalisaation mahdollistamilla uusilla liiketoiminnan osa-alueilla ja niistä kertyvällä datalla voi oikein hallittuina olla merkittävä taloudellinen arvo. Ne saattavat myös tarjota parempia käyttäjäkokemuksia kiinteistöjen loppukäyttäjille.

Kuitenkaan uusilta riskeiltä ja vastuilta ei voida välttyä tässäkään tilanteessa. Esimerkiksi EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta ("GDPR") seuraa uusia velvoitteita ja vastuita niin kiinteistön omistajille kuin palveluntarjoajillekin. Nämä riskit on hyvä ottaa huomioon jo liiketoiminnan kehitystyön suunnitteluvaiheessa ja sopimuksia laadittaessa.

Aamiaistilaisuudessa kiinteistöjen digitalisaation avainkysymyksiä käsittelevät Ari Käkelä Cityconilta ja Jukka Lång Dittmar & Indreniukselta. Tilaisuuden aluksi Antti Aaltonen Dittmar & Indreniukselta antaa tiiviin ajankohtaiskatsauksen kiinteistöoikeuden alalta.

Lisätiedot: elina.immonen-seise@dittmar.fi

 

Speaker

D&I:n Työsuhdeaamiainen: Työsuhteen ehtojen muutostilanteet

11.04.2018, Dittmar & Indrenius, Pohjoisesplanadi 25 A, 2. kerros, 00100 Helsinki

 

Työsuhteen aikana voi syntyä tarve työsuhteen ehtojen muuttamiselle. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi palkkausjärjestelmän ja työsuhde-etujen uudistamiseen tai toimitilojen vaihtamiseen.

D&I:n Työsuhdeaamiaisella Samuel Kääriäinen ja Lotta Niemelä käsittelevät työsuhteen ehtojen muutostilanteita ja erityisesti niihin liittyviä käytännön näkökohtia.

  • Mitä on hyvä huomioida jo työsopimuksia laadittaessa?
  • Mitä toimia työsuhteen ehtojen muuttaminen voi edellyttää?
  • Mitä olisi hyvä huomioida muutoksiin liittyvässä kommunikoinnissa?

Lisätiedot: elina.immonen-seise@dittmar.fi

Speaker

In-house-juristin IPR-paketti

15.03.2018, Dittmar & Indrenius, Pohjoisesplanadi 25 A, 2. kerros, Helsinki


Miten immateriaalioikeuksia verotetaan? Kuinka immateriaalioikeuksiin liittyvät sopimusloukkaukset käsitellään välimiesmenettelyssä? Mitä uusi liikesalaisuussääntely käytännössä tarkoittaa?

D&I:n IPR-aamiaisella maaliskuussa keskustelemme immateriaalioikeuksista in-house juristin näkökulmista. Tule kuuntelemaan asiantuntijoidemme käytännönläheisiä esityksiä ajankohtaisista aiheista.

Tiedustelut: elina.immonen-seise@dittmar.fi

 

Speaker

Compliance Network

15.03.2018, Dittmar & Indrenius, Pohjoisesplanadi 25 A, 2. kerros, Helsinki


Vuoden ensimmäisessä Compliance Networkissa käsittelemme muutosta yhtäältä ajankohtaisen lainsäädännön ja toisaalta ammatillisen kehittymisen kannalta.

Uudistuvasta sääntelystä esillä ovat Suomessa tammikuussa implementoitu toinen maksupalveludirektiivi PSD2 ja toukokuussa voimaan astuva EU:n tietosuoja-asetus GDPR. Kummastakin on puhuttu paljon, mutta kaikkea ei vielä ole kerrottu. Käsittelemme puheenvuoroissamme etenkin sääntelyuudistusten tämän hetkistä tilannetta ja kerromme, kuinka ne vaikuttavat yrityksesi ja asiakkaidesi toimintaan compliance-näkökulmasta. PSD2:sta kertoo Hanna-Mari Manninen ja GDPR:stä meille puhuu Jukka Lång.

Ammatillisesti lähestymme muutosta compliance-vastaavan omien kokemusten kautta. Millaista on vaihtaa toimialaa tai työpaikkaa? Kirkastuuko samalla yrityskulttuurin merkitys compliancen toteutukselle, ja mitä ylipäänsä kannattaa ottaa työpaikan vaihdoksessa huomioon?

Tiedustelut: elina.immonen-seise@dittmar.fi

Speaker