Pörssitiedottaminen

< Back to Tools

Kehitys arvopaperikaupankäynnissä ja arvopaperimarkkinoiden sääntelyssä on ollut viime vuosina nopeaa. Erityisesti sääntely muuttui kesällä 2016 voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) ja sen yhteydessä annetun sääntelyn myötä. Eurooppalaisen ja suomalaisen arvopaperimarkkinasääntelyn keskeisiä periaatteita ovat sijoittajansuojan turvaaminen, tiedottaminen markkinoiden kannalta olennaisista asioista sekä markkinatoimijoiden yhdenvertaisuus. Sääntelyn keskiössä ovat markkinoiden väärinkäyttöä ja liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuutta koskevat säännöt.

Tässä kirjassa käsitellään arvopaperimarkkinasääntelyyn ja pörssitiedottamiseen liittyviä keskeisiä asiakokonaisuuksia kuten säännöllistä tiedonantovelvollisuutta, sisäpiirintiedon väärinkäyttöä koskevia eri säännöksiä ja sijoittajaviestintää.

Tilaa Pörssitiedottaminen-kirja tästä painettuna tai e-pub-versiona:

Pörssitiedottaminen

Author

Download Tools > < Back to Tools