Search results

We hope you find what you are looking for. Please let us know if we can assist you.

4 results found.

event

Compliance Network

Compliance Network 12.5.2022 Compliance Networkissa keskustellaan toukokuussa ajankohtaisista compliance-kysymyksistä ja kohdataan kollegoita kasvotusten. Agendalla ovat vastuullisuus, whistleblowing–sääntely ja

event

Compliance Network

Compliance Network 3.2.2022 D&I:n Compliance Netwokin seuraavassa tilaisuudessa keskustellaan compliancesta korona-aikana ja sen jälkeen. Millaiset asiat ovat työllistäneet

event

Compliance Network

Rahanpesusääntelyn tulevat muutokset Millainen on Euroopan komission kesällä 2021 antama lainsäädäntöehdotus uudeksi EU-tason sääntelyksi? Entä millaisia muutoksia Suomen

event

Compliance Network

Kestävä rahoitus – Uutta sääntelyä ja käytännön kokemuksia Compliance Network käynnistää syksynsä katsauksella kestävään rahoitukseen. Rahoitusmarkkinoiden vauhdilla etenevä