Search results

We hope you find what you are looking for. Please let us know if we can assist you.

7 results found.

event

Compliance Network

Compliance Network 12.5.2022 Compliance Networkissa keskustellaan toukokuussa ajankohtaisista compliance-kysymyksistä ja kohdataan kollegoita kasvotusten. Agendalla ovat vastuullisuus, whistleblowing–sääntely ja

event

Compliance Network

Compliance Network 3.2.2022 D&I:n Compliance Netwokin seuraavassa tilaisuudessa keskustellaan compliancesta korona-aikana ja sen jälkeen. Millaiset asiat ovat työllistäneet

event

Compliance Network

Rahanpesusääntelyn tulevat muutokset Millainen on Euroopan komission kesällä 2021 antama lainsäädäntöehdotus uudeksi EU-tason sääntelyksi? Entä millaisia muutoksia Suomen

event

Compliance Network

Kestävä rahoitus – Uutta sääntelyä ja käytännön kokemuksia Compliance Network käynnistää syksynsä katsauksella kestävään rahoitukseen. Rahoitusmarkkinoiden vauhdilla etenevä

insight
insight

From Open Banking to Open Finance

Towards increasingly open financial services Open Banking generally refers to the obligation under the Second Payment Services Directive

insight

Open Bankingin jälkeen Open Finance

Kohti yhä avoimempia finanssipalveluita Open Bankingilla, eli avoimilla pankkipalveluilla, tarkoitetaan yleensä pankkien toisen maksupalveludirektiivin eli PSD2:n mukaista velvollisuutta