Viisi pointtia lakiasiainjohtajalle tässä haastavassa tilanteessa

Share this

Dittmar & Indrenius > Viisi pointtia lakiasiainjohtajalle tässä haastavassa tilanteessa

Meillä on nyt kaksi viikkoa takana erityisolosuhteita, ja kahden viikon jälkeen on selvää, että pelin luonne on muuttunut. Tärkeimmäksi on nyt tullut toiminnan jatkumisen mahdollistaminen.

Tässä uudessa vaikeassa tilanteessa on syntynyt ja syntyy jatkuvasti uusia juridisia kysymyksiä ja haasteita, joihin sinulta vaaditaan vastauksia. Lakiasiainosastosta on tullut kriisinhallintakeskus. Sinun päivittäisenä haasteenasi on luoda ne raamit, joiden sisällä peli pysyy käynnissä sääntöjen mukaisesti, kenenkään turvallisuutta kuitenkaan vaarantamatta.

Vaikka oma pää saataisiinkin pidettyä puhtaana ja kenttä kiertämässä, niin yhteistyökumppani saattaa olla ylitsepääsemättömissä vaikeuksissa. Yhteistyökumppanin vaikeudet taas projisoituvat suoraan vaikeuksiksi omassa päässä. Raaka-aineiden saatavuus vaikeutuu, toimitusketjut häiriintyvät, tuotanto takkuaa, projektit myöhästyvät. Tästä seurauksena on merkittäviä taloudellisia ongelmia ja ahdinkoa sekä meille että muille.

Yhtäkkiä huomaat olevasi ratkomassa sopimuskumppanin haasteita ja ongelmia.

Tässä ajassa empatian merkitys liikekumppania kohtaan kasvaa monumentaalisiin mittoihin. Yhteistyökumppanin olemassaolo voi olla vaakalaudalla ja se voi olla suoraan riippuvainen siitä, millaisen lähestymiskulman me otamme vastapuolen haasteisiin. Normitilanteen lainalaisuudet eivät enää päde tässä poikkeustilanteessa. Jos me annamme kaverin kaatua, me emme enää pärjää joukkueena.

Näinä vaikeina aikoina yhteistyökumppanimme tarvitsevat tukea ja ymmärrystä. Jos me aiomme tarvita heitä myös tämän kriisin jälkeen, meidän intressissämme on auttaa heidät tämän kriisin yli.

Tämä aika on omiaan syventämään kumppanuussuhteita. Näinä päivinä kannattaa keskittyä luottamuksen rakentamiseen. Jos näinä vaikeina päivinä tarjoaa tukensa ja ymmärryksensä pulassa olevalle kollegalle, kilpailijalle tai yhteistyökumppanille, niin hän ei unohda sitä koskaan.

Aina on kuitenkin olemassa niitä, jotka pyrkivät hyötymään vaikeista tilanteista. Saatamme kohdata monenlaista oikeudetonta käyttäytymistä ja sopimusvelvoitteiden laiminlyöntiä poikkeustilanteeseen vedoten. Joillekin poikkeustilanne on tilaisuus pyrkiä pääsemään eroon epätyydyttävästä sopimuksesta force majeuren nojalla. Aina on niitä, jotka pyrkivät tällä tavalla tinkimään sopimusvelvoitteistaan.

Riitelyn tulee nyt kuitenkin olla viimesijainen keino tilanteen hallitsemiseksi. Nyt on tärkeintä pitää peli käynnissä ja huolehtia siitä, että pallo liikkuu. Nyt ei ole varaa kaivautua poteroihin ja aloittaa asemasotaa. Riidan eskaloiminen on säästettävä vain niitä tapauksia varten, joissa vastapuoli selvästikin poikkeustilannetta hyväksi käyttäen pyrkii tietoisesti loukkaamaan oikeuksiamme.

On kyettävä erottamaan toisistaan hädänalaisessa tilanteessa oleva vastapuoli tilannetta hyväkseen käyttävästä vastapuolesta.

Jos organisaatiosi kohtaa oikeudetonta tilanteen hyväksikäyttöä ja sopimusvelvoitteiden laiminlyöntiä, eikä neuvotteluilla saavuteta olennaista edistystä, on meillä aina arsenaalissamme keinoja, joilla tällaisia oikeudettomia hyväksikäyttötilanteita voidaan hallita ja omat oikeudet turvata. Esimerkiksi turvaamistoimien käyttöala on hyvin laaja. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1 pykälän takavarikko on käyttökelpoinen tilanteissa, joissa vastapuoli kätkee, hävittää tai luovuttaa omaisuuttaan taikka menettelee muulla saatavaamme vaarantavalla tavalla. Lisäksi erityisesti oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 pykälän yleinen turvaamistoimisäännös mahdollistaa hyvin laajan keinovalikoiman, joilla vastapuolta voidaan kieltää jatkamasta jo alkanutta tai välittömästi uhkaavaa oikeudenloukkausta tai vastapuoli voidaan velvoittaa toimimaan lain tai sopimuksen velvoittamalla tavalla tai meidät voidaan oikeuttaa toimimaan tietyllä oikeutemme turvaamalla tavalla tai oikeus voi määrätä muista oikeuttamme turvaavista keinoista.

Näinä haastavina aikoina kriisitilanteissa kannattaa siis muistaa seuraavat viisi seikkaa:

  1. Ennen kuin riitautat poikkeustilanteesta johtuvan suoritushäiriön, mieti mikä on yhteistyökumppanin merkitys organisaatiollesi nyt ja kriisin jälkeen. Tärkeiden yhteistyökumppanien tukeminen ja ymmärtäminen tässä vaikeassa tilanteessa rakentaa luottamusta, joka kantaa pitkälle. Tästä nousemme yhdessä kokemusta rikkaampina.
  2. Vastakohtana 1-kohdan aidolle ongelmatilanteelle tulee tunnistaa oikeudeton, tilannetta hyväksi käyttävä toiminta, jossa sopimuskumppani pyrkii poikkeustilaa hyödyksi käyttäen loukkaamaan oikeuksiamme. Tällöin on syytä ryhtyä toimiin oikeuksiemme turvaamiseksi.
  3. Tärkeää on aina muistaa reklamoida sekä 1- että 2-kohdan tilanteissa. Jokaisesta sopimusrikkomuksesta ja suoritushäiriöstä on reklamoitava vastapuolelle ilman aiheetonta viivytystä; mitä pikemmin, sitä parempi. Muuten on olemassa konkreettinen vaara, että menetämme oikeutemme mahdollisessa myöhemmässä välienselvittelyssä.
  4.  Pidä mielessä, että turvaamistoimi on käyttökelpoinen väline oikeuksiemme turvaamiseksi vastapuolen oikeudetonta toimintaa vastaan. Turvaamistoimella voidaan myös painostaa vastapuoli neuvottelupöytään ja siten edistää sovinnollisen ratkaisun syntymistä.
  5. Tämä aika on otollista luottamuksen rakentamiselle sen sijaan että keskittyisimme sen tuhoamiseen.

Toivon voimia ja jaksamista näihin päiviin sekä terveyttä ja hyvää vointia sinulle, perheellesi ja läheisillesi!

Share this