Compliance Network Webinar

#ILoveCompliance

Event date

15 Jun

2021

Dittmar & Indrenius > Insight > Compliance Network Webinar

Kesäkuussa Compliance Networkin aiheena on EU:n kilpailusääntöjen tehostamista ja yhdenmukaistamista koskevan ECN+ -direktiivin johdosta kilpailulakiin tehdyt muutokset, jotka astuvat pian voimaan.

Tiiviissä tietoiskussa käymme D&I:n kilpailujuristien Katrin Puolakaisen ja Jemina Järvilehdon johdolla läpi keskeisimmät muutokset, jotka laajentavat Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltuuksia muun muassa kilpailunrajoitusten tutkinta-, päätöksenteko- ja sanktiointivaltuuksien osalta. Esimerkiksi toimialajärjestöihin kuuluvat yritykset voivat muutoksen myötä joutua tietyin edellytyksin vastuuseen toimialajärjestölle määrätystä seuraamusmaksusta. Lisäksi keskustelemme muutosten konkreettisista vaikutuksista, jotka yritysten tulisi huomioida toiminnassaan ja kilpailuoikeudellisiin riskeihin varautuessaan.

Tapahtumatiedustelut: [email protected]

In June Compliance Network discusses about ECN+ directive with Senior Attorney Katrin Puolakainen and Associate Jemina Järvilehto from Dittmar & Indrenius.

The webinar is in Finnish.

Share this