Sustainability on Board – haastattelussa Christoffer Taxell

Hallituksen näkökulma vastuullisuuteen

Posted on

14 Mar

2022

Dittmar & Indrenius > Insight > Sustainability on Board – haastattelussa Christoffer Taxell

Christoffer Taxell ottaa kantaa yritysten vastuullisuuteen: ”Hallitus vastaa kaikesta”

Sustainability on Board -sarjassa hallitusten jäsenet kertovat, miten vastuullisuutta tulisi yrityksen hallituksessa lähestyä. Katso Sustainability on Board -sarjan jakso, jossa haastateltavana on hallitusvaikuttaja, aiemmin muun muassa kansanedustajana, ministerinä ja yritysjohtajana toiminut Christoffer Taxell. Haastattelu on nauhoitettu vuoden 2021 lopussa.

”Arvioni mukaan vastuullisuus tulee jatkumaan seuraavat 100 vuotta, tosin sen määritelmä ei varmaan pysy samana”, kertoo pitkän linjan hallitusvaikuttaja Christoffer Taxell.

Hallituksen tehtävä yhtiön vastuullisuuden edistämisessä on tärkeä, sillä vastuullisuus ei ole muotisana, vaan vaatii toimia.

”Pohdittaessa hallituksen roolia vastuullisuudessa on hyvä muistaa keskeinen periaate osakeyhtiöissä, jonka mukaan hallitus vastaa kaikesta. Tämä merkitsee sitä, että hallitus on se taho, joka tekee päätöksiä suuntaviivoista vastuullisuustyössä ja päättää, mihin toimiin mahdollisesti ryhdytään. Ja vastaa myös siitä, jos mitään ei ole tehty”, Taxell kuvaa ja muistuttaa, että vastuuta ei voi delegoida.

”Sehän on niin, että päätökset tehdään kollektiivisesti, mutta vastuu on yksilöllinen. Jokaisen hallituksen jäsenen tulee huolehtia siitä, että prosessit ovat kunnossa, ja että yhtiössä on töissä ihmisiä, jotka osaavat asiansa ja joihin voi luottaa ja joita ilman vähän aikaa pärjää, kun he siirtyvät seuraavaan firmaan. Se ei ole aivan helppoa. Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan yhteistyö korostuu tässä erityisesti”, kertoo Taxell.

Hallituksen rooli on ratkaiseva

Tällä hetkellä vastuullisuus näkyy Taxellin mukaan yritysten hallitusten agendalla ja työssä vaihtelevasti. On vaikea arvioida yleisesti, miten paljon se on esillä varsinaisessa hallitustyössä. Tähän liittyy myös kysymys roolijaosta. Joskus vaikuttaa hämärtyvän, mikä on hallituksen roolia, ja mikä on operatiivisen johdon vastuu. Vaikka tavoite on sama, roolijako on tärkeä.

”Minä vierastan kehitystä, että raja operatiivisen toiminnan ja hallitustyöskentelyn välillä on jonkin verran hämärtymässä. Luonnollisesti se menee niin, että hallitus asettaa tavoitteet ja seuraa miten ne toteutetaan. Yleensä korostan, kun puhutaan hallituksesta, että hallitus myöskin kannustaa ja joskus voi kiittääkin, mikä on ehkä harvinaisempaa”, summaa Taxell.

Liikkuminen kohti vastuullisuustavoitteita täytyy turvata yrityksessä hallituksen toimin, mutta kaikkien panosta tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

”Pitää vain luoda prosesseja, jotka todella johtavat siihen, että liikutaan kohti sitä tavoitetta, jonka hallitus on asettanut”, kertoo Taxell.

”Lisäksi olen vähän sitä mieltä, että hyvin toimivassa yhtiössä ei ole mikään vastakohta hallituksen, toimitusjohtajan ja muun porukan välillä. Se miten yhtiö menestyy, riippuu kaikista. Se riippuu siitä, miten pärjätään näiden ongelmien kanssa, jotka ovat kasvamassa. Se riippuu meistä jokaisesta.”

Vastuullisuudesta puhuttaessa on tärkeää Taxellin mukaan myös muistaa, ettei kaikkea voi tehdä samanaikaisesti. Jostain täytyy aloittaa.

”Vastuullisuuden käsittely yhtiössä voidaan saada vaikuttavammalle tasolle määrittelemällä ensinnäkin, missä bisneksessä olemme, toiseksi missä olemme ulkopuolisin silmin katsottuna hyviä, ja kolmanneksi, missä vähemmän hyviä, jonka jälkeen pitää päättää, mistä kannattaisi aloittaa. Kysymys ei ole siitä, että maalattaisiin hieno kuva heti kättelyssä, vaan siirrytään hetki hetkeltä ja askel askeleelta eteenpäin.”

Hallitustyö on muuttunut vastuullisuuden myötä

Yritysten hallitusten rooli on muuttunut vuosien varrella, ja vastuullisuus on tullut voimakkaammin osaksi hallitustyötä. Nyt myös yhteiskunnallinen keskustelu on muuttunut, ja kaikki ihmiset ovat alkaneet ymmärtää, miten tärkeä asia on kyseessä.

”Kun tulin pörssiyhtiön hallituksen jäseneksi kahdeksankymmentäluvun puolivälissä, niin siihen aikaan ei ollut mitenkään ihmeellistä, että valtioneuvoston jäsen oli myöskin pörssiyhtiön hallituksen jäsen, eikä vastuullisuusasioista juurikaan keskusteltu”, kertoo Taxell.

Rahoitusalaa voidaan pitää edelläkävijänä vastuullisuudessa osittain myös siitä syystä, että alaa koskee kestävää rahoitusta koskeva sääntely tiukasti, ja yhä enenevässä määrin. Epäselviä kysymyksiä on kuitenkin paljon, mikä vaikuttaa myös hallitustyöskentelyyn.

Taxellin mukaan joudutaan tunnustamaan, että sääntelyssä on aukkoja. Hän kannattaa kuitenkin vanhaa tilintarkastusperiaatetta substance over form, eikä odota tai kaipaa lisää sääntelyä. Enemmän hän kaipaa valvovilta viranomaisilta ymmärrystä siitä, miten työtä yhtiöissä tehdään.

Luottamus on kaiken perusta

Hallituksen suurimpana haasteena voidaan pitää sitä, miten vastuullisuus kytketään yrityksen tarkoitukseen ja liiketoimintaan, ja miten vastuullisuudesta tehdäänkin mahdollisuus. Tämä ikuisuuskysymys koskee ennen kaikkea globaaleja yrityksiä.

”Jos vastuullisuudella tarkoitetaan sosiaalista vastuuta, niin se koskee toisaalta sitä, miten yhtiö kohtelee omaa henkilöstöä, asiakkaita, mutta myöskin ympäröivää yhteiskuntaa. Ja tässä suhteessa maailma on muuttunut myöskin niin, että aikaisemmin yhtiö oli jossain kaupungissa ja sillä oli siellä laaja konkreettinen vastuu. Sikäläinen yhtiö saattoi omistaa kirkonkin, ja nyt se on muuttunut.”

Nykyään varsinkin globaalien yritysten olisi tärkeää muistaa, että livet är lokalt, ja lisäksi on tärkeää huomioida kulttuuriset tekijät.

”Luulen, että ratkaisematon kysymys on se, että miten pystytään paikallisesti toimimaan niin, että ihmiset eli ympäröivä yhteisö tuntee, että yritys kantaa sosiaalista vastuuta. Kaikessa bisneksessä sekä suhteessa asiakkaisiin, ympäröivään yhteiskuntaan että työntekijöihin, on kysymys siitä, että millä tavalla pystyt rakentamaan luottamusta. Se on keskeisin asia”, summaa Taxell.

 

Christoffer Taxell on hallitusvaikuttaja, joka tuntee suomalaisen yrityselämän monipuolisesti. Hän on uransa aikana toiminut yritysjohtajana, hallitusvaikuttajana ja poliitikkona muun muassa useissa eri ministerin tehtävissä. Tällä hetkellä hän on pörssiyhtiö Ålandsbankenin hallituksen jäsen.

Sustainability on Board -sarjassa haastateltavat hallitusvaikuttajat ovat työeläkeyhtiö Varman johtaja Katri Viippola, vuorineuvos Jorma Eloranta, Cevian Capitalin partner Niko Pakalén, toimitusjohtaja ja hallitusammattilainen Jannica Fagerholm, MB Fundsin partner Kimmo Vanne, sijoitusalan yrittäjä ja hallitusammattilainen Salla Pöyry sekä monipuolisesti suomalaisen yrityselämän tunteva Christoffer Taxell.

Hallitus on se taho, joka tekee päätöksiä suuntaviivoista vastuullisuustyössä ja päättää, mihin toimiin mahdollisesti ryhdytään.

Latest insights

Draft New Act Governing Offshore Wind Power within the Finnish EEZ Published for Comments

Alert / 28 May 2024
Reading time 2 minutes

Government proposal regarding the implementation of EU’s NIS 2 Directive published

Alert / 24 May 2024
Reading time 2 minutes