Sustainability on Board

Hallituksen näkökulma vastuullisuuteen

Posted on

11 Mar

2022

Dittmar & Indrenius > Insight > Sustainability on Board

Vastuullisuus on noussut tärkeäksi teemaksi yhtiöiden hallituksissa. Keskustelu hallituksen roolista ja strategisesta vastuullisuudesta on kuitenkin vasta alussa. Dittmar & Indreniuksen Sustainability on Board -sarjassa hallitusten jäsenet itse kertovat, miten hallituksen tulisi vastuullisuutta lähestyä.

Video Katri Viippola Osa I: Sustainability on Board – haastattelussa Katri Viippola
Sarjan ensimmäinen haastateltava on työeläkeyhtiö Varman johtaja ja useissa yhtiöissä hallituksen jäsenenä toimiva Katri Viippola. Hän korostaa vastuullisuuteen liittyvän viestinnän tärkeyttä hallituksen agendalla ja puhuu diversiteetin merkityksestä hallituksen kokoonpanossa.
Video Jorma Eloranta Osa II: Sustainability on Board – haastattelussa Jorma Eloranta
Sarjan toisessa jaksossa haastateltavana on kokenut hallituksen puheenjohtaja vuorineuvos Jorma Eloranta. Elorannan mukaan vastuullisuuden merkitys on muuttunut ja vastuullisuus on nyt yrityksen strategiaa ja hallituksen agendalla.
Video Niko Pakalén Osa III: Sustainability on Board – haastattelussa Niko Pakalén
Sarjan kolmannessa jaksossa haastateltavana on aktivistisijoittaja Niko Pakalén. Hänen mielestään vastuullisuustavoitteet ja kompensaatio tulisi linkittää yhteen siksi, että kannustimien tiedetään ohjaavan käytöstä.
Video Fagerholm Osa IV: Sustainability on Board – haastattelussa Jannica Fagerholm
Sarjan neljännessä jaksossa toimitusjohtaja ja hallitusvaikuttaja Jannica Fagerholm puhuu vastuullisuustoimenpiteiden ja investointien kustannuksista sekä hallituksen suhteesta yrityksen muihin sidosryhmiin.
Osa V: Sustainability on Board – haastattelussa Kimmo Vanne
Viidennessä jaksossa MB Rahastojen partneri Kimmo Vanne puhuu pääomasijoittajan roolista yhtiöiden vastuullisuuden strategisessa kehittämisessä.
Osa VI: Sustainability on Board – haastattelussa Salla Pöyry
Sarjan kuudennessa jaksossa haastateltavana on sijoitusalan yrittäjä ja hallitusammattilainen Salla Pöyry. ”Jokainen yhtiö ei paranna maailmaa, mutta huonommaksikaan sitä ei saa tehdä.”
Osa VII: Sustainability on Board – haastattelussa Christoffer Taxell
Sustainability on Board -sarjan viimeisessä jaksossa haastateltavana on suomalaisen yrityselämän monipuolisesti tunteva Christoffer Taxell. Haastattelu on nauhoitettu vuoden 2021 lopussa.

Sustainability on Board -sarja nostaa esiin hallituksen näkökulman vastuullisuuteen

Sustainability on Board -sarjassa vastataan moniin vastuullisuuteen liittyviin kysymyksiin hallituksen näkökulmasta. Mikä yhtiön hallituksen tehtävä vastuullisuuden edistämisessä on? Kuinka vastuullisuus saadaan osaksi yhtiön strategiaa ja liiketoimintaa? Miten hallituksen osaamista ja työskentelyä tulisi kehittää?

Sarjassa haastateltavat hallitusvaikuttajat ovat työeläkeyhtiö Varman johtaja Katri Viippola, vuorineuvos Jorma Eloranta, Cevian Capitalin partner Niko Pakalén, toimitusjohtaja ja hallitusammattilainen Jannica Fagerholm, MB Fundsin partner Kimmo Vanne, sijoitusalan yrittäjä ja hallitusammattilainen Salla Pöyry sekä monipuolisesti suomalaisen yrityselämän mm. hallituksen näkökulmasta tunteva Christoffer Taxell. Haastattelijana toimii D&I:n osakas Hanna-Mari Manninen.

 

Miksi Sustainability on Board?

Sustainability on Board -sarja sai alkunsa havainnosta, ettei vastuullisuudesta puhuttaessa kuulla riittävästi yhtiön ylintä johtoa. Kuitenkin vastuullisuuden tulisi olla osa yhtiön strategiaa, ja esimerkkejä hyvistä hallituskäytännöistä kaivataan. Uteliaisuus kannusti kysymään hallitusvaikuttajien omia näkemyksiä asiaan.

Myös yhtiöoikeudellinen näkökulma ja vastuullisuuden yleinen juridisoituminen innostivat teeman pariin. Vastuullisuuteen liittyvää sääntelyä on paljon jo nyt, ja Euroopan komission ehdottaman Corporate Sustainability Due Diligence -direktiivin myötä sääntely ulottuu jatkossa todennäköisesti vahvemmin myös yhtiöiden hallinnointiin.

Sustainability on Board -sarjan syntyminen palautuu myös asianajajien omaan vastuullisuuteen. Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen on yksi tapa edistää kestävää kehitystä.

 

Latest insights

Fostering Continuous Development

Article / 1 Jul 2024

Advocate for Change: Good Governance and Sustainability

Article / 1 Jul 2024