Sustainability on Board

Hallituksen näkökulma vastuullisuuteen

Sustainability on Board -sarja nostaa esiin hallituksen näkökulman vastuullisuuteen

Vastuullisuus on noussut tärkeäksi teemaksi yhtiöiden hallituksissa. Keskustelu hallituksen roolista ja strategisesta vastuullisuudesta on kuitenkin vasta alussa. Dittmar & Indreniuksen Sustainability on Board -sarjassa hallitusten jäsenet itse kertovat, miten hallituksen tulisi vastuullisuutta lähestyä.

Sustainability on Board -sarjassa vastataan moniin vastuullisuuteen liittyviin kysymyksiin hallituksen näkökulmasta. Mikä yhtiön hallituksen tehtävä vastuullisuuden edistämisessä on? Kuinka vastuullisuus saadaan osaksi yhtiön strategiaa ja liiketoimintaa? Miten hallituksen osaamista ja työskentelyä tulisi kehittää?

Sarjassa haastateltavat hallitusvaikuttajat ovat työeläkeyhtiö Varman johtaja Katri Viippola, vuorineuvos Jorma Eloranta, Cevian Capitalin partner Niko Pakalén, toimitusjohtaja ja hallitusammattilainen Jannica Fagerholm, MB Fundsin partner Kimmo Vanne, sijoitusalan yrittäjä ja hallitusammattilainen Salla Pöyry sekä monipuolisesti suomalaisen yrityselämän mm. hallituksen näkökulmasta tunteva Christoffer Taxell.

Sustainability on Board -sarjan seitsemän jaksoa julkaistaan noin kahden viikon välein 22.11.2021 alkaen. Haastattelijana toimii D&I:n osakas Hanna-Mari Manninen.

Jaksot

Osa I: Sustainability on Board – haastattelussa Katri Viippola
Sarjan ensimmäinen haastateltava on työeläkeyhtiö Varman johtaja ja useissa yhtiöissä hallituksen jäsenenä toimiva Katri Viippola. Hän korostaa vastuullisuuteen liittyvän viestinnän tärkeyttä hallituksen agendalla ja puhuu diversiteetin merkityksestä hallituksen kokoonpanossa.
TULOSSA 7.12.2021 Osa II: Sustainability on Board – haastattelussa Jorma Eloranta
Sarjan toisessa jaksossa haastateltavana on kokenut hallituksen puheenjohtaja vuorineuvos Jorma Eloranta. Katso ennakkoon, miten Jorma Eloranta tiivistää vastuullisuuden roolin yhtiöissä.

 

Miksi Sustainability on Board?

Sustainability on Board -sarja sai alkunsa havainnosta, ettei vastuullisuudesta puhuttaessa kuulla riittävästi yhtiön ylintä johtoa. Kuitenkin vastuullisuuden tulisi olla osa yhtiön strategiaa, ja esimerkkejä hyvistä hallituskäytännöistä kaivataan. Uteliaisuus kannusti kysymään hallitusvaikuttajien omia näkemyksiä asiaan.

Myös yhtiöoikeudellinen näkökulma ja vastuullisuuden yleinen juridisoituminen innostivat teeman pariin. Vastuullisuuteen liittyvää sääntelyä on paljon jo nyt, ja Euroopan komission Sustainable Corporate Governance –aloitteen myötä sääntely ulottuu jatkossa todennäköisesti vahvemmin myös yhtiöiden hallinnointiin.

Sustainability on Board -sarjan syntyminen palautuu myös asianajajien omaan vastuullisuuteen. Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen on yksi tapa edistää kestävää kehitystä.

 

More by the same author

From Open Banking to Open Finance

Towards increasingly open financial services Open Banking generally refers to the obligation under the Second Payment Services Directive (PSD2) for banks to open access to their customers' payment accounts to the so-called third party service providers in order to provide a Payment Initiation Service (PIS) or Account Information Service (AIS).  These services require the customer's… Read more

Sustainability on Board – haastattelussa Katri Viippola

Katri Viippola korostaa hallituksen roolia vastuullisuuden viestinnässä – ja hänellä on terveiset myös nimitysvaliokunnille Vastuullisuus on noussut tärkeäksi teemaksi yhtiöiden hallituksissa. Sustainability on Board -sarjassa hallitusten jäsenet itse kertovat, miten vastuullisuutta tulisi hallituksessa lähestyä. Katso Sustainability on Board -sarjan ensimmäinen jakso, jossa haastateltavana on Varman johtaja ja useissa hallituksissa vaikuttava Katri Viippola. (more…) Read more

Open Bankingin jälkeen Open Finance

Kohti yhä avoimempia finanssipalveluita Open Bankingilla, eli avoimilla pankkipalveluilla, tarkoitetaan yleensä pankkien toisen maksupalveludirektiivin eli PSD2:n mukaista velvollisuutta avata uusille, säännellyille palveluntarjoajille pääsy asiakkaan maksutileihin maksutoimeksiantopalvelun (Payment Initiation Service, PIS) tai tilitietopalvelun (Account Information Service, AIS) tarjoamiseksi.  Näiden palvelujen tarjoaminen edellyttää asiakkaan suostumusta ja tapahtuu avoimien rajapintojen kautta.  Asiakkaan pankkidataan perustuvat Open Banking -palvelut ovat… Read more

Latest insights

It all comes down to innovation

Article / 23 Nov 2021

Service provider selection and negotiation in 2021

Article / 23 Nov 2021