Sustainability on Board – haastattelussa Jorma Eloranta

Hallituksen näkökulma vastuullisuuteen

Posted on

7 Dec

2021

Dittmar & Indrenius > Insight > Sustainability on Board – haastattelussa Jorma Eloranta

Jorma Eloranta: ”Vastuullisuus on yhtiön strategiaa – ja todellinen toiminta ratkaisee”

Vastuullisuuden merkitys on muuttunut viime vuosina, ja nykyään vastuullisuus kuuluu itsestään selvästi yrityksen strategiaan. Sustainability on Board -sarjassa hallitusten jäsenet itse kertovat, miten vastuullisuutta tulisi hallituksessa lähestyä. Katso Sustainability on Board -sarjan jakso, jossa haastateltavana on kokenut hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Jorma Eloranta.

Vastuullisuus on muuttanut muotoaan sen 10-15 vuoden aikana, jonka se on ollut hallitusten agendalla.

”Aluksi vastuullisuus oli lähinnä nättejä kuvia vuosikertomuksessa. Sitten se muuttui raportoinniksi, jonka jälkeen esiin nousi vaatimuksenmukaisuus, compliance-kysymykset, eli noudatetaanko varmasti paikallisia lakeja, asetuksia ja määräyksiä”, tiivistää vuorineuvos Jorma Eloranta.

Tällä hetkellä vastuullisuus on Elorannan mukaan jotain paljon syvällisempää – yrityksen strategiaa. Mitä yritys tekee, ja kuka sitä tekee, ja mikä vaikutus yrityksen omalla toiminnalla, sen alihankkijoiden toiminnalla ja sitten myös ennen muuta tuotteilla ja palveluilla on ympäristöön ja yhteiskuntaan.

”Vastuullisuus on strategiaa, ja strategia on juuri hallituksen agendalla ja hallituksen asia.”

Hallitukselta vaaditaan rohkeutta

Elorannan mielestä suomalaisessa elinkeinoelämässä ja laajemminkin maailmalla moni suuri yritys on vastuullisesta strategiasta johtuvan ison transformaation kohteena. Transformaatiot vaativat paitsi kärsivällisyyttä ja paljon työtä, myös rohkeutta ja uskoa siihen, että päämäärät ovat saavutettavissa.

Esimerkiksi transformaatiosta Eloranta nostaa Nesteen, joka on suuntautunut öljynjalostajasta yhä vahvemmin uusiutuvien tuotteiden valmistajaksi. Neste päätti pitkällisten analyysien ja arvioiden tuloksena, että sillä on hallussaan tietty uniikki teknologia, jota pystyy hyödyntämään, kun ilmaston lämpeneminen on entistä vakavampi kysymys.

”Kun Neste lähti muutokseen, niin ei ilmastokysymykset olleet samalla tavalla julkisessa keskustelussa. Tässä mielessä Neste oli edelläkävijä. Ensinnäkin piti katsoa perustan olevan kunnossa, silloisessa perusbisneksessä tehtiin fyrkkaa sen verran, että investoinnit olivat mahdollisia”, kertoo Eloranta.

”Ja kun Nesteen kokoinen, maailman mitassa ei iso mutta Suomessa ihan kohtuullisen kokoinen, yritys investoi kaksi miljardia euroa johonkin uuteen bisnekseen, niin kyllä lähtökohtana on se, että sillä pitää vain onnistua. Ja tämä vaati hallitukseltakin monta päätöstä matkan varrella, jotta siinä saatettiin menestyä”, jatkaa Eloranta.

Eloranta muistelee, ettei tilanne aluksi näyttänytkään hyvältä, kun tulos laski vielä kolmannenkin vuoden jälkeen, vaikka odotus oli ollut nouseva. Tilanteessa kuitenkin arvioitiin, että strategia ja johto ovat hyviä, suunnitelmat ovat selkeät ja että yhtiö on sitoutunut muutokseen.

Moni yritys joutuu tekemään samankaltaisia muuntautumisprosesseja, jotta voi olla menestyviä jatkossakin. Joskus muutoksiin voivat vaikuttaa vastuullisuusasiat, tai esimerkiksi digitaalisuus, tekoäly ja globalisoituminen.

Vastuullisuus on mitattavissa olevaa toimintaa

Eloranta muistuttaa vastuullisuuden olevan konkreettista mitattavissa olevaa toimintaa, jonka perusteella tuloksia arvioidaan. Monet yritykset ovat siirtyneetkin tieteellisesti asetettuihin tavoitteisiin, jossa tyhjän puhumisella ei pääse pitkälle, vaan todellinen toiminta ratkaisee.

”Vastuullisuus ei ole minkään vastuullisuusosaston asia, vaan se on brändi ja koko kokonaisuus, jossa yritys toimii. Kaiken toiminnan on oltava vastuullista. On otettava huomioon ympäristökysymykset, sosiaalinen vastuu ja ihmisten huomioon ottaminen, niin omassa organisaatiossa kuin muut ihmiset, mutta myös taloudellinen vastuu osakkeenomistajille”, painottaa Eloranta.

Hallituksen keskityttävä strategiaan ja jatkuvaan dialogiin johdon kanssa

Tärkeää on, että yritys ja hallitus ymmärtävät oikeasti sen, missä ympäristössä toimitaan, ja miltä hyvä näyttää, eli miten toimialan parhaat yritykset maailmalla toimivat. Tämän perusteella hallitus osaa arvioida rakentavan kriittisesti sen, mikä oman yrityksen tilanne on, ja tekee sitten tarvittavat strategiset ja muut muutokset ja myös käy siitä jatkuvaa dialogia. Ei vain kerran vuodessa vaan jatkuvasti yhtiön johdon kanssa neuvotellen.

Lopuksi aktiivisen yhteiskunnallisen keskustelijan roolin ottanut Eloranta kannustaa yritysjohtajia ja hallitusammattilaisia osallistumaan laajempaan keskusteluun vastuullisuudesta.

”Yritysjohtajilla on tietoa ja ymmärrystä asioista, joilla voidaan vaikuttaa siihen, että miellä on hyvä elää Suomessa ja muuallakin, ja millä tavoin yhteiskuntaa voidaan kehittää siten, että täällä on kestävää kehitystä, kannattavaa kasvua, työpaikkoja ja toimeliaisuutta kaikille.”

Jorma Eloranta on vuorineuvos ja kokenut hallituksen puheenjohtaja, jolla on pitkä kokemus useiden suomalaisten suuryritysten ja pörssiyhtiöiden johtamisesta. Aikaisemmin hän on työskennellyt toimitusjohtajana useissa suomalaisissa yhtiöissä. Vuonna 2016 Eloranta palkittiin työstään Neste Oyj:n hallituksen puheenjohtajana Pörssisäätiön Chair of the Year -palkinnolla.

Sustainability on Board -sarjassa haastateltavat hallitusvaikuttajat ovat työeläkeyhtiö Varman johtaja Katri Viippola, vuorineuvos Jorma Eloranta, Cevian Capitalin partner Niko Pakalén, toimitusjohtaja ja hallitusammattilainen Jannica Fagerholm, MB Fundsin partner Kimmo Vanne, sijoitusalan yrittäjä ja hallitusammattilainen Salla Pöyry sekä monipuolisesti suomalaisen yrityselämän tunteva Christoffer Taxell.

 

Latest insights

Draft New Act Governing Offshore Wind Power within the Finnish EEZ Published for Comments

Alert / 28 May 2024
Reading time 2 minutes

Government proposal regarding the implementation of EU’s NIS 2 Directive published

Alert / 24 May 2024
Reading time 2 minutes