Sustainability on Board – haastattelussa Katri Viippola

Hallituksen näkökulma vastuullisuuteen

Posted on

22 Nov

2021

Dittmar & Indrenius > Insight > Sustainability on Board – haastattelussa Katri Viippola

Katri Viippola korostaa hallituksen roolia vastuullisuuden viestinnässä – ja hänellä on terveiset myös nimitysvaliokunnille

Vastuullisuus on noussut tärkeäksi teemaksi yhtiöiden hallituksissa. Sustainability on Board -sarjassa hallitusten jäsenet itse kertovat, miten vastuullisuutta tulisi hallituksessa lähestyä. Katso Sustainability on Board -sarjan ensimmäinen jakso, jossa haastateltavana on Varman johtaja ja useissa hallituksissa vaikuttava Katri Viippola.

Vastuullisuudesta on tullut lyhyessä ajassa yhtiöiden hallitusten ykkösasia. Katri Viippolan mukaan hallitukset pääosin ymmärtävät, mitä strateginen yritysvastuu kunkin organisaation ja toimialan näkökulmasta on. Hallituksen ja etenkin puheenjohtajan tehtävänä on varmistaa, että vastuullisuus on hallituksen agendalla oikealla tavalla.

”HR-teemat ovat saattaneet ennen olla kerran vuodessa hallituksen vuosikellossa, mutta nyt koronan myötä henkilöstöteemat ovat varmasti kiinnostaneet kaikkia hallituksia. Lisäksi tällä hetkellä vastuullisuusraportointi ja vastuullisuusmittarit ovat hallitusten näkökulmasta todella mielenkiintoisia asioita”, kertoo Katri Viippola, joka johtaa Varmassa HR:ää, viestintää ja vastuullisuutta.

Vastuullisuudesta on viestittävä jatkuvasti

Vastuullisuudesta viestiminen on sidosryhmien näkökulmasta todella tärkeää. Ilman viestintää on vaikea tietää, mitä vastuullisuuden eteen todellisuudessa tehdään. Hallituksen on sisäistettävä viestinnän merkitys.

”Tärkeää on asioiden tekeminen. Sen jälkeen niistä voidaan viestiä ja raportoida”, muistuttaa Viippola. ”Jos viestintää ei tehdä jatkuvasti, todenmukaisesti ja väsymättä, tarkoittaa se sidosryhmien näkökulmasta käytännössä sitä, että organisaatio ei tee vastuullisuuden eteen mitään.”

Yrityksen näkökulmasta vastuullisuus on todella kriittistä siksi, että organisaation maine ja brändi ovat kiinteässä yhteydessä siihen, että se tekee vastuullisia asioita. Viestintä on lisäksi asia, jonka monet organisaatiot saattavat ajatella kuittaantuvan vuosi- ja yritysvastuuraporteilla.

”Yritysvastuuraportilla ei voi kuitata viestintää”, tiivistää Viippola. ”Mutta raportin materiaalia kannattaa hyödyntää viestinnässä ympäri vuoden.”

Hallituksen kokoonpanolla on merkitystä

Yrityksen kannalta tärkeää on, että hallituksessa istuvat henkilöt ymmärtävät vastuullisuutta riittävästi. Tämä vaatii huomiota nimitysvaliokunnilta ja suorahakukonsulteilta. Akateemisilla tutkimuksilla on Viippolan mukaan pystytty todistamaan, että mitä monimuotoisempi organisaatio on kyseessä, sitä parempia tuotteita ja palveluita synnytetään. Siksi diversiteetin täytyy ulottua myös hallitukseen, jolloin hallituksen keskustelusta saadaan moniulotteisempaa.

”Tällä hetkellä suomalaisissa hallituksissa istuu pääosin hyvin samanoloista, -näköistä ja -taustaista joukkoa”, kertoo Viippola.

Nykyaikana hallitustasollakin tarvitaan aidosti erilaista osaamista. Viippola haastaakin nimitysvaliokunnat pohtimaan asioita uudesta näkökulmasta, ettei tehtäisi niin kuin on aina tehty.

”Hallituksia nimitettäessä olisi hyvä pohtia sukupuolen lisäksi myös muita diversiteettinäkökulmia kuten etnisyyttä, ja sitä, minkälaisia erilaisia ammattikuntia hallituksesta olisi hyvä löytyä.”

”Menemmekö me varman päälle ja saadaan aina sitä, mitä me nytkin saamme? Riittääkö se tulevaisuudessa?”

Voisiko vastuullisuutta edistää yhdessä kilpakumppaneiden kanssa?

Vastuullisuus koskee käytännössä kaikkia, ja tulevaisuudessa asioita on hyvä pohtia eri näkökulmista. Entä jos vastuullisuus olisikin se teema, jossa myös kilpailijat voisivat tehdä yhteistyötä?

Saadaanko enemmän positiivista ja toivottua muutosta aikaan, jos pyydetään parhaat kilpakumppanit mukaan edistämään vastuullisuutta?

”Haastaisin kaikkia pohtimaan, saadaanko enemmän positiivista ja toivottua muutosta aikaan, jos pyydetään parhaat kilpakumppanit mukaan edistämään vastuullisuutta”, kannustaa Viippola.

Katri Viippola johtaa Varmassa HR:ää, viestintää ja vastuullisuutta. Tämän lisäksi Viippola työskentelee Yleisradion, Terveystalon ja Talous ja Nuoret TAT:n hallituksissa.

Sustainability on Board -sarjassa haastateltavat hallitusvaikuttajat ovat työeläkeyhtiö Varman johtaja Katri Viippola, vuorineuvos Jorma Eloranta, Cevian Capitalin partner Niko Pakalén, toimitusjohtaja ja hallitusammattilainen Jannica Fagerholm, MB Fundsin partner Kimmo Vanne, sijoitusalan yrittäjä ja hallitusammattilainen Salla Pöyry sekä monipuolisesti suomalaisen yrityselämän mm. hallituksen näkökulmasta tunteva Christoffer Taxell.

 

Latest insights

Government proposal regarding the implementation of EU’s NIS 2 Directive published

Alert / 24 May 2024
Reading time 2 minutes

Are Finnish Lawyers the Happiest in the World?

Article / 4 Apr 2024
Reading time 2 minutes