Työsuhdeaamiainen: Muutosneuvottelut kollektiivivähennystilanteissa

D&I Event

Event date

4 Apr

2023

Dittmar & Indrenius > Insight > Työsuhdeaamiainen: Muutosneuvottelut kollektiivivähennystilanteissa

Mitä muutosneuvottelujen pöytäkirjan laatimisessa on hyvä ottaa huomioon? Voiko työntekijöille tarjota avoimia työtehtäviä jo muutosneuvotteluprosessin aikana? Miten prosessi kannattaa suunnitella, jos kysymys on konsernitason uudelleenjärjestelystä?

Muutosneuvotteluprosessiin liittyy paljon käytännön kysymyksiä, joihin yhteistoimintalaki tai muu lainsäädäntö eivät anna suoraa vastausta. D&I:n seuraavalla Työsuhdeaamiaisella käsitellään kollektiivivähentämisiin liittyviä muutosneuvotteluja käytännönläheisesti nostaen esiin muutosneuvotteluihin liittyviä erityistilanteita ja tyypillisiä kysymyksiä.

Puhujina ovat D&I:n Employment, Benefits & Pensions -tiimin asianajajat Suvi Knaapila ja Kristiina Bernal.

Lisätietoja tilaisuudesta: [email protected]

Latest insights

Are Finnish Lawyers the Happiest in the World?

Article / 4 Apr 2024
Reading time 2 minutes

Implementing the Data Act without Clashing with the GDPR?

Article / 4 Apr 2024