Compliance Network: Vastuullisuus ja uusi sääntely

D&I Event

Event date

25 May

2023

Dittmar & Indrenius > Insight > Compliance Network: Vastuullisuus ja uusi sääntely

Kevään Compliance Networkin aiheena on vastuullisuus ja uusi sääntely. Yritysvastuu oikeudellistuu ja velvoittava sääntely lisääntyy. Vastuullisuussääntely näkyy yhä enemmän myös compliance-ammattilaisten arjessa. Siksi Compliance Networkissa perehdytään nyt EU:n viime aikaiseen vastuullisuussääntelyyn.

Yhtenä uusimmista säädöshankkeista ympäristömainonnan pelisääntöjä ollaan tarkentamassa EU:ssa: Kuluttajia halutaan suojata viherpesulta, ja jatkossa ympäristöväittämät tulee todentaa ja perustaa tieteelliseen näyttöön. Tilaisuudessa D&I:n Inari Kinnunen käy läpi EU:ssa vireillä olevien kahden direktiiviehdotuksen sisältöä sekä arvioi tulevan sääntelyn vaikutuksia yrityksiin ja niiden ympäristöviestintään.

Tilaisuudessa kuullaan myös esitys EU:n kestävyysraportointidirektiivistä (CSRD) ja sen implementoinnista Suomessa, kun mm. työ- ja elinkeinoministeriön johtavana asiantuntijana toimiva Timo Kaisanlahti tarkastelee tulevaa sääntelyä valmistelun näkökulmasta. Lisäksi D&I:n Hanna-Mari Manninen luo katsauksen ehdotettuun yritysvastuudirektiiviin (CSDDD) ja sen etenemiseen EU:ssa. Kummankin direktiivin osalta keskustellaan myös valmistautumisesta tuleviin vaatimuksiin.

Lopuksi kuulemme Milttonin Eeva Taimiston puheenvuoron siitä, miten uudesta sääntelystä ja yritysten compliance-toiminnoista (ml. Code of Conductista) voidaan viestiä henkilöstölle strategisella, mutta luovalla ja vaikuttavalla tavalla.

Jos et ole saanut kutsua tilaisuuteen ja haluaisit osallistua, voit olla yhteydessä: [email protected].

Latest insights

A year of big reforms – Review of Finnish merger control in 2023

Alert / 9 Feb 2024
Reading time 6 minutes

Update on Timing and Contents of the New Act Governing Permitting and Construction of Offshore Wind Power within the Finnish EEZ

Alert / 2 Feb 2024
Reading time 2 minutes