Uuden äärellä

Dittmar & Indreniuksen Employment, Benefits & Pensions -tiimi kertoo tässä Quarterly-julkaisun teemanumerossa työelämän ajankohtaisista ilmiöistä ja niihin liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä. Vastausten löytäminen työelämän muutoksessa esiin nouseviin uusiin kysymyksiin edellyttää kykyä löytää ratkaisuja perinteisen työoikeuden rajat ja rajoitteet ylittäen.

Työelämän megatrendit näkyvät työpöydillämme päivittäin: Digitalisaatio ja alustatyö. Vastuullisuus ja työpaikan monimuotoisuus. Ilmoituskanavien perustaminen ja ilmoittajansuojelu. Koronapandemia, monipaikkatyö ja rokotepakko.

Työelämän muuttuessa myös HR-juridiikan ajankohtaisimmat ja mielenkiintoisimmat kysymykset muuttuvat. Sääntely seuraa muutosta viiveellä. Sen sijaan työelämän tarpeet ja niistä kumpuavat juridiset kysymykset vaikuttavat työoikeudellisten normien tulkintaan jatkuvasti. Olemassa olevia normeja sovelletaan muuttuneissa olosuhteissa ja tulkintaratkaisut uusiin kysymyksiin haetaan tarvittaessa tuomioistuimista.

Turbulenssi työmarkkinoilla on nostanut työrauhavelvollisuuden ja työtaisteluoikeuden rajojen oikeudellisen määrittelyn ajankohtaisemmaksi kysymykseksi kuin aikoihin. Tasapuolisen kohtelun vaatimus palkkauksessa on sote-uudistuksen myötä noussut taloudelliselta merkitykseltään kokonaan uuteen mittakaavaan. Työnantajan velvollisuudet työvoiman käytön vähentämistilanteissa ovat tarkentuneet entisestään. Työelämän syrjimättömyyttä tarkastellaan nykyisin myös monimuotoisuuden mittaamiseen näkökulmasta.

Me Dittmar & Indreniuksen työoikeustiimissä teemme päivittäin töitä sen eteen, että voimme tarjota yritys ja yhteisöasiakkaillemme Suomen korkeatasoisinta työoikeudellista osaamista ja parasta palvelua kaikissa työelämän juridisissa kysymyksissä.

Tunnemme paloa työoikeuteen, mutta tarkastelemme työelämän ilmiöitä laaja-alaisesti. Teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa D&I:n yritysjärjestelyjen, verotuksen, vastuullisuuden ja tietosuojan asiantuntijoiden kanssa tarjotaksemme asiakkaillemme käytännöllisiä ja loppuun asti harkittuja ratkaisuja kaikilla työelämän juridiikan osa-alueilla.

Olemme ylpeitä siitä, että pääsemme työmme kautta, yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittämään uutta markkinakäytäntöä, oikeustilaa ja työelämää. Tässä D&I:n Quarterlyn erikoisnumerossa raaputamme pintaa ja avaamme teille sellaisten työelämän ilmiöiden ja ajankohtaisten oikeudellisten kysymysten kirjoa, joita me olemme viime aikoina pohtineet.

Olemme ylpeitä siitä, että pääsemme työmme kautta, yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittämään uutta markkinakäytäntöä, oikeustilaa ja työelämää.

More by the same author

Ehdotus whistleblowing-lainsäädännöksi on julkaistu

Hallitus antoi maanantaina 19.9.2022 jo kuumeisesti odotetun esityksen niin sanotuksi ilmoittajansuojelulaiksi[1] (HE 147/2022), jolla saatetaan Suomessa voimaan whistleblowing-direktiivi ((EU) 2019/1937). Whistleblowing-direktiivin ja ilmoittajansuojelulain keskeisenä tavoitteena on rohkaista työnsä yhteydessä yleisen edun vastaisia rikkomuksia havainneita tai epäileviä henkilöitä ilmoittamaan havainnoistaan. Tätä edistetään ottamalla käyttöön uusi viranomaisten keskitetty ilmoituskanava sekä velvoittamalla valtaosa julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioista perustamaan luottamuksellinen sisäinen ilmoituskanava tietyistä yleisen edun kannalta merkityksellisistä väärinkäytöksistä ilmoittamista varten. Lisäksi sääntelyllä suojataan väärinkäytöksestä ilmoittajaa negatiivisilta seuraamuksilta.

KKO: Muun työn tarjoaminen yksilöimättömillä rekrytointikirjeillä teki irtisanomisesta lainvastaisen

Ennakkopäätöksen keskeinen viesti on, että tarjottavat tehtävät tulee valikoida ottaen huomioon työntekijän koulutus, ammattitaito ja työhistoria.

Miten väärinkäytöksestä ilmoittajaa suojataan?

Whistleblowing-lainsäädäntö1 velvoittaa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita perustamaan ilmoituskanavan tietyistä väärinkäytöksistä ilmoittamiseksi ja suojaamaan väärinkäytöksestä ilmoittajaa. Tämänhetkisen arvion mukaan whistleblowing-direktiivi saatetaan Suomessa lailla voimaan syksyllä 2022.

Latest insights

Ehdotus whistleblowing-lainsäädännöksi on julkaistu

Alert / 21 Sep 2022
Reading time 3 minutes

The EU General Court dismisses appeals in landmark state aid rulings

Alert / 16 Sep 2022
Reading time 4 minutes