Uusi yhteistoimintalaki pähkinänkuoressa

#ThinkingAhead

Tulevassa D&I:n Työsuhdeaamiais-webinaarissa Mika Kärkkäinen ja Jenni Vinnari käsittelevät vuoden alussa voimaan tullutta uutta yhteistoimintalakia.

Aiheina ovat muun muassa

  • Mitä uusi velvollisuus jatkuvaan vuoropuheluun käytännössä merkitsee?
  • Mikä muuttui muutosneuvotteluissa – vai muuttuiko mikään?
  • Hallintoedustussääntely tuli osaksi yhteistoimintalakia – mutta milloin, miten ja missä se kuuluu toteuttaa?

Lisäksi webinaarissa käydään läpi työnantajan askelmerkit koskien kilpailukieltosopimusten korvausvelvollisuutta, joka on tullut voimaan vuoden 2022 alusta.

Webinaari
perjantai 11.2.2022, klo 8.30 – 10.00

Jos et ole saanut kutsua tilaisuuteen ja haluaisit osallistua, voit olla yhteydessä:
[email protected]

Tilaisuutemme ovat ensisijaisesti tarkoitettu asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme.

The webinar is in Finnish.

More by the same author

Ehdotus whistleblowing-lainsäädännöksi on julkaistu

Hallitus antoi maanantaina 19.9.2022 jo kuumeisesti odotetun esityksen niin sanotuksi ilmoittajansuojelulaiksi[1] (HE 147/2022), jolla saatetaan Suomessa voimaan whistleblowing-direktiivi ((EU) 2019/1937). Whistleblowing-direktiivin ja ilmoittajansuojelulain keskeisenä tavoitteena on rohkaista työnsä yhteydessä yleisen edun vastaisia rikkomuksia havainneita tai epäileviä henkilöitä ilmoittamaan havainnoistaan. Tätä edistetään ottamalla käyttöön uusi viranomaisten keskitetty ilmoituskanava sekä velvoittamalla valtaosa julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioista perustamaan luottamuksellinen sisäinen ilmoituskanava tietyistä yleisen edun kannalta merkityksellisistä väärinkäytöksistä ilmoittamista varten. Lisäksi sääntelyllä suojataan väärinkäytöksestä ilmoittajaa negatiivisilta seuraamuksilta.

KKO: Muun työn tarjoaminen yksilöimättömillä rekrytointikirjeillä teki irtisanomisesta lainvastaisen

Ennakkopäätöksen keskeinen viesti on, että tarjottavat tehtävät tulee valikoida ottaen huomioon työntekijän koulutus, ammattitaito ja työhistoria.

Jatkuva vuoropuhelu talon tavaksi

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan 1.1.2021 ja jakoi yhteistoiminnan aiempaa selvemmin kahteen osaan: jatkuvaan vuoropuheluun ja muutosneuvotteluihin. Uusi jatkuvan vuoropuhelun velvollisuus keskittyy työpaikan säännölliseen keskusteluun työnantajan toiminnan ja työyhteisön kehittämiseksi yhdessä, kun taas muutosneuvottelut liittyvät sellaisiin jo harkinnassa oleviin muutostilanteisiin, joilla olisi toteutuessaan konkreettisia henkilöstövaikutuksia.

Latest insights

Finland chapter for ICLG: Competition Litigation 2023

Insight / 6 Oct 2022

Ehdotus whistleblowing-lainsäädännöksi on julkaistu

Alert / 21 Sep 2022
Reading time 3 minutes