Uusi yhteistoimintalaki pähkinänkuoressa

#ThinkingAhead

Tulevassa D&I:n Työsuhdeaamiais-webinaarissa Mika Kärkkäinen ja Jenni Vinnari käsittelevät vuoden alussa voimaan tullutta uutta yhteistoimintalakia.

Aiheina ovat muun muassa

  • Mitä uusi velvollisuus jatkuvaan vuoropuheluun käytännössä merkitsee?
  • Mikä muuttui muutosneuvotteluissa – vai muuttuiko mikään?
  • Hallintoedustussääntely tuli osaksi yhteistoimintalakia – mutta milloin, miten ja missä se kuuluu toteuttaa?

Lisäksi webinaarissa käydään läpi työnantajan askelmerkit koskien kilpailukieltosopimusten korvausvelvollisuutta, joka on tullut voimaan vuoden 2022 alusta.

Webinaari
perjantai 11.2.2022, klo 8.30 – 10.00

Jos et ole saanut kutsua tilaisuuteen ja haluaisit osallistua, voit olla yhteydessä:
[email protected]

Tilaisuutemme ovat ensisijaisesti tarkoitettu asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme.

The webinar is in Finnish.

More by the same author

Employment law update: Wrapping up 2022 and taking a sneak peek at 2023

As the turn of the year is fast approaching, it is a good time to summarise some key takeaways in the field of employment law from 2022 and look what we can expect from 2023. We hope that this high-level summary helps you to make plans for the coming year and to double-check that the recent developments have been duly taken into account in your organisation.

Proposal for Finnish whistleblowing legislation is finally published

The anxiously awaited proposal for the so-called Whistleblower Protection Act (Government proposal HE 147/2022) implementing the Whistleblowing Directive ((EU) 2019/1937) has just been published. The key objective of the Whistleblowing Directive and the Act is to encourage persons who have become aware of suspected breaches against public interest in a work-related context to report their observations. This is promoted by adopting a new centralised whistleblowing channel among the authorities and by obligating most organisations in the public and private sector to establish a confidential internal whistleblowing channel. In addition, whistleblowers will be protected from negative consequences.

Ehdotus whistleblowing-lainsäädännöksi on julkaistu

Hallitus antoi maanantaina 19.9.2022 jo kuumeisesti odotetun esityksen niin sanotuksi ilmoittajansuojelulaiksi[1] (HE 147/2022), jolla saatetaan Suomessa voimaan whistleblowing-direktiivi ((EU) 2019/1937). Whistleblowing-direktiivin ja ilmoittajansuojelulain keskeisenä tavoitteena on rohkaista työnsä yhteydessä yleisen edun vastaisia rikkomuksia havainneita tai epäileviä henkilöitä ilmoittamaan havainnoistaan. Tätä edistetään ottamalla käyttöön uusi viranomaisten keskitetty ilmoituskanava sekä velvoittamalla valtaosa julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioista perustamaan luottamuksellinen sisäinen ilmoituskanava tietyistä yleisen edun kannalta merkityksellisistä väärinkäytöksistä ilmoittamista varten. Lisäksi sääntelyllä suojataan väärinkäytöksestä ilmoittajaa negatiivisilta seuraamuksilta.

Latest insights

Collaboration with Miltton

News / 15 May 2023

Great Place to Work

News / 27 Apr 2023