Vastuullisuus yrityskaupoissa

Uusi opas auttaa huomioimaan vastuullisuuden yrityskaupan eri vaiheissa

Dittmar & Indreniuksen laatima uusi opas “Vastuullisuus yrityskaupoissa” tarjoaa konkreettista ja käytännönläheistä tietoa siitä, millaisia vastuullisuuteen liittyviä asioita yritysten tulisi huomioida yrityskaupan eri vaiheissa. Lisäksi oppaassa käsitellään esimerkiksi hallituksen roolia ja vastuullisuuteen liittyviä verokysymyksiä. Opas on suunnattu erityisesti henkilöille, jotka haluavat saada kokonaiskuvan vastuullisuudesta osana yrityskauppoja.

Vastuullisuus yrityskaupoissa (pdf)

Vastuullisuudesta on tullut yhä merkittävämpi osa yrityskauppoja. Yhtäältä yrityskaupoilla voidaan edistää yrityksen strategiaa ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. Toisaalta vastuullisuuden huomioon ottaminen voi vaikuttaa yrityskauppojen toteutumiseen niiden tavoitteista riippumatta. Aihe on juuri nyt ajankohtainen, sillä niin sijoittajat kuin muutkin sidosryhmät edellyttävät yrityksiltä yhä enemmän vastuullisuutta. Samaan aikaan vastuullisuus oikeudellistuu, ja yrityksiä velvoittava sääntely lisääntyy.

Vastuullisuuskysymykset kehystävät koko yrityskaupan elinkaarta kohteen valinnasta mahdolliseen exitiin. Opas tarjoaa muun muassa konkreettisia esimerkkejä, kuinka ostaja voi ottaa vastuullisuuden huomioon yrityskaupan eri vaiheissa. Ostajan kannattaa valmistautua yrityskauppoihin vastuullisuusnäkökulmasta esimerkiksi integroimalla vastuullisuus osaksi yrityskauppastrategiaa. On myös suositeltavaa laatia ESG-kriteerit, jotka kohdeyhtiön on täytettävä, ja laatia kauppasopimuksia varten standardimuotoiset ESG-aiheiset lausekkeet.

Vastuullisuus yrityskaupoissa -opas on laadittu osana FIBSin ja Dittmar & Indreniuksen partneriyhteistyötä.

Oppaan laatimiseen ovat osallistuneet myös D&I:n Associate Traineet (2023) Janita Rastas ja Celia Seppänen.

Latest insights

Draft New Act Governing Offshore Wind Power within the Finnish EEZ Published for Comments

Alert / 28 May 2024
Reading time 2 minutes

Government proposal regarding the implementation of EU’s NIS 2 Directive published

Alert / 24 May 2024
Reading time 2 minutes