Compliance Network

D&I webinar series

Kestävä rahoitus – Uutta sääntelyä ja käytännön kokemuksia

Compliance Network käynnistää syksynsä katsauksella kestävään rahoitukseen. Rahoitusmarkkinoiden vauhdilla etenevä EU-sääntely ja vastuullisuuden juridisoituminen ovat olennaisia kehityskulkuja myös compliance-näkökulmasta. Mitä siis on suunnitteilla – ja miten sääntelyhankkeet toteutuvat käytännössä?

1. Kestävä rahoitus

Valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Milla Kouri kiteyttää tilaisuudessa kestävän rahoituksen ajankohtaiset kysymykset. Kuulemme häneltä komission heinäkuussa 2021 antamasta kestävän rahoituksen strategiasta, joka on vuoden 2018 kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman päivitys.

2. Vihreät joukkolainat

Komissio antoi heinäkuussa myös lainsäädäntöehdotuksen vihreistä joukkolainoista, jolla pyritään luomaan EU:n kestävän rahoituksen taksonomiaan nojaava standardi vihreille joukkolainoille. Vihreisiin joukkolainoihin katsauksen luo tilaisuudessamme D&I:n Emilia Lehtonen.

3. SFDR käytännössä

Osana kestävää rahoitusta EU haluaa edistää vastuullisia investointeja. Tänä vuonna voimaan astunut tiedonantoasetus (SFDR) velvoittaa rahastonhoitajat huomioimaan työssään mm. kestävyysriskit ja tiedottamaan uusista ratkaisuistaan. Käytännön kokemuksia tiedonantoasetuksen soveltamisesta jakaa meille Head of Sustainability Outi Helenius Evli Pankki Oyj:sta.

Tilaisuutta johdattelee D&I:n Hanna-Mari Manninen, joka on palannut hoitovapaalta ja odottaa innolla uusien ja vanhojen I Love Compliance –kollegoiden tapaamista.

Jos et ole saanut kutsua tilaisuuteen ja haluaisit osallistua, voit olla yhteydessä:
[email protected]
Tilaisuutemme ovat ensisijaisesti tarkoitettu asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme.

 

In October Compliance Network discusses about sustainable finance with guest speakers Milla Kouri, Ministerial Adviser, Ministry of Finance and Outi Helenius, Head of Sustainability, Evli Pankki Oyj. From Dittmar & Indrenius Partner Hanna-Mari Manninen and Associate Emilia Lehtonen are on stage.

Latest insights

Taking Control of In-house Procurement

Alert / 6 Jun 2023
Reading time 6 minutes

Collaboration with Miltton

News / 15 May 2023