Kannustinjärjestelmien työ- ja vero-oikeudelliset kysymykset

#ThinkingAhead

Event date

27 Oct

2021

Dittmar & Indrenius > Insight > Kannustinjärjestelmien työ- ja vero-oikeudelliset kysymykset

Webinar
keskiviikko 27.10.2021
klo 8.30 – 10.00
Tiedustelut:
[email protected]

Tulevassa D&I:n Työsuhdeaamiais-webinaarissa Suvi Knaapila ja Kai Holkeri käsittelevät kannustinjärjestelmien työ- ja vero-oikeudellisia kysymyksiä.

Aiheina ovat muun muassa

  • Kannustinjärjestelmästä sopiminen ja kannustinjärjestelmän ehtojen sitovuus
  • Kannustinjärjestelmät työsuhteen lakatessa ja yritystoiminnan muutostilanteissa
  • Katsaus osakeperusteisten kannustinjärjestelmien verotukseen
  • Viimeaikaisia kokemuksia Verohallinnon linjauksista

Jos et ole saanut kutsua tilaisuuteen ja haluaisit osallistua, voit olla yhteydessä:
[email protected]
Tilaisuutemme ovat ensisijaisesti tarkoitettu asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme.

In this webinar Partners Suvi Knaapila and Kai Holkeri talk about tax rules on employee share issues.

The webinar is in Finnish.

More by the same author

Proposal for Finnish whistleblowing legislation is finally published

The anxiously awaited proposal for the so-called Whistleblower Protection Act (Government proposal HE 147/2022) implementing the Whistleblowing Directive ((EU) 2019/1937) has just been published. The key objective of the Whistleblowing Directive and the Act is to encourage persons who have become aware of suspected breaches against public interest in a work-related context to report their observations. This is promoted by adopting a new centralised whistleblowing channel among the authorities and by obligating most organisations in the public and private sector to establish a confidential internal whistleblowing channel. In addition, whistleblowers will be protected from negative consequences.

Ehdotus whistleblowing-lainsäädännöksi on julkaistu

Hallitus antoi maanantaina 19.9.2022 jo kuumeisesti odotetun esityksen niin sanotuksi ilmoittajansuojelulaiksi[1] (HE 147/2022), jolla saatetaan Suomessa voimaan whistleblowing-direktiivi ((EU) 2019/1937). Whistleblowing-direktiivin ja ilmoittajansuojelulain keskeisenä tavoitteena on rohkaista työnsä yhteydessä yleisen edun vastaisia rikkomuksia havainneita tai epäileviä henkilöitä ilmoittamaan havainnoistaan. Tätä edistetään ottamalla käyttöön uusi viranomaisten keskitetty ilmoituskanava sekä velvoittamalla valtaosa julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioista perustamaan luottamuksellinen sisäinen ilmoituskanava tietyistä yleisen edun kannalta merkityksellisistä väärinkäytöksistä ilmoittamista varten. Lisäksi sääntelyllä suojataan väärinkäytöksestä ilmoittajaa negatiivisilta seuraamuksilta.

Proposal for exit tax on individuals by the Finnish government

The Finnish government has published a draft of a proposal for exit tax on private individuals that is intended to come into force from the beginning of 2023.

Latest insights

Jasper Kuhlefelt joins the D&I Partnership

News / 9 Dec 2022

First large-scale climate litigation filed in Finland

Alert / 29 Nov 2022
Reading time 3 minutes