Työsuhdeaamiainen

D&I Event

Vastuullisuusraportointi on ollut tähän saakka yrityksille monilta osin vapaaehtoista. Uusi ns. kestävyysraportointidirektiivi (CSRD-direktiivi) asettaa yhä useammille yrityksille jatkossa laajemman raportointivelvollisuuden useiden yritystoimintaan liittyvien kestävyysseikkojen osalta. Direktiivin mukaisia velvoitteita ollaan saattamassa parhaillaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja tiettyjen yritysten osalta raportointivelvollisuuden olisi tarkoitus koskea jo tilikauden 2024 tietoja.

Vuoden viimeisellä työsuhdeaamiaisella Senior Attorney Kristiina Riipinen ja Senior Associate Jenni Vinnari käsittelevät uutta pakollista raportointivelvollisuutta henkilöstöön liittyvien kysymysten ja HR:n näkökulmasta:

  • Kestävyysraportointi – mistä on kysymys?
  • Keitä raportointivelvollisuus koskee ja keihin se vaikuttaa?
  • Mitä henkilöstöön liittyviä tietoja yritysten tulee raportoida?
  • Miten HR voi valmistautua tuleviin muutoksiin?

Tervetuloa mukaan!
D&I Employment, Benefits & Pensions

Jos et ole saanut kutsua tilaisuuteen ja haluaisit osallistua, voit olla yhteydessä: [email protected].

More by the same author

Employment law update: Wrapping up 2022 and taking a sneak peek at 2023

As the turn of the year is fast approaching, it is a good time to summarise some key takeaways in the field of employment law from 2022 and look what we can expect from 2023. We hope that this high-level summary helps you to make plans for the coming year and to double-check that the recent developments have been duly taken into account in your organisation.

Proposal for Finnish whistleblowing legislation is finally published

The anxiously awaited proposal for the so-called Whistleblower Protection Act (Government proposal HE 147/2022) implementing the Whistleblowing Directive ((EU) 2019/1937) has just been published. The key objective of the Whistleblowing Directive and the Act is to encourage persons who have become aware of suspected breaches against public interest in a work-related context to report their observations. This is promoted by adopting a new centralised whistleblowing channel among the authorities and by obligating most organisations in the public and private sector to establish a confidential internal whistleblowing channel. In addition, whistleblowers will be protected from negative consequences.

Ehdotus whistleblowing-lainsäädännöksi on julkaistu

Hallitus antoi maanantaina 19.9.2022 jo kuumeisesti odotetun esityksen niin sanotuksi ilmoittajansuojelulaiksi[1] (HE 147/2022), jolla saatetaan Suomessa voimaan whistleblowing-direktiivi ((EU) 2019/1937). Whistleblowing-direktiivin ja ilmoittajansuojelulain keskeisenä tavoitteena on rohkaista työnsä yhteydessä yleisen edun vastaisia rikkomuksia havainneita tai epäileviä henkilöitä ilmoittamaan havainnoistaan. Tätä edistetään ottamalla käyttöön uusi viranomaisten keskitetty ilmoituskanava sekä velvoittamalla valtaosa julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioista perustamaan luottamuksellinen sisäinen ilmoituskanava tietyistä yleisen edun kannalta merkityksellisistä väärinkäytöksistä ilmoittamista varten. Lisäksi sääntelyllä suojataan väärinkäytöksestä ilmoittajaa negatiivisilta seuraamuksilta.

Latest insights

Vastuullisuus yrityskaupoissa

News / 22 Nov 2023
Reading time 2 minutes

The Data Act Approved by the European Parliament

Alert / 9 Nov 2023
Reading time 2 minutes