Työsuhdeaamiainen

D&I Event

Vuoden ensimmäisellä työsuhdeaamiaisella D&I:n Counsel Mika Kärkkäinen ja Associate Theo Pynttäri puhuvat johtajasopimuksista. Työsuhdeammattilaiset ovat tuon tuostakin johtajasopimusten kanssa tekemisissä niitä laatiessaan ja selvitellessään osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia.
Johtajasopimukset ovat yleensä sisällöltään laajempia kuin muiden työntekijöiden työsopimukset. Sopimuksen sisällöllä ja sen huolellisella laatimisella on siten keskeinen merkitys. Näin on varsinkin toimitusjohtajien osalta, koska työlainsäädäntö ei suurelta osin sovellu heihin.

Esittelemme tilaisuudessa tyypillisiä johtajasopimuksiin otettavia ehtoja. Olennaista on huomata, että jokaisella ehdolla pyritään johonkin päämäärään, olipa se sitten kannusteiden luominen johtajalle tai yhtiön liikesalaisuuksien säilyttäminen. Tarkasteluun otetaan mm. salassapitoa, työsuhteen jälkeistä kilpailu- ja houkuttelukieltoa sekä immateriaalioikeuksien siirtymistä koskevat ehdot. Miten nämä ehdot on syytä muotoilla, jotta varmistetaan mahdollisimman kattava suoja? Oman alueensa muodostavat palkitsemista koskevat ehdot. Sopimuksen päättymiseen on tärkeää varautua sopimusta laadittaessa. Tämä tulee pohdittavaksi varsinkin toimitusjohtajien kohdalla, koska irtisanomissuoja ei koske heitä. Valotamme sitä, miten työsuhteisten johtajien ja toimitusjohtajien sopimukset eroavat yleensä toisistaan.

Kilpailukieltoja koskeva korvausvelvollisuus on syytä ottaa huomioon johtajasopimusta laadittaessa. Korkein oikeus on viimeaikaisessa oikeuskäytännössään ottanut kantaa mm. siihen, voiko salassapitoa koskeva ehto muodostaa kilpailukiellon. Käsittelemme myös johtajasopimuksiin liittyvää oikeuskäytäntöä.

Tervetuloa mukaan!
D&I Employment, Benefits & Pensions

Jos et ole saanut kutsua tilaisuuteen ja haluaisit osallistua, voit olla yhteydessä: essi.leivo@dittmar.fi

Latest insights

Fostering Continuous Development

Article / 1 Jul 2024

Advocate for Change: Good Governance and Sustainability

Article / 1 Jul 2024