Search results

We hope you find what you are looking for. Please let us know if we can assist you.

33 results found.

event

Compliance Network

Compliance Network 12.5.2022 Compliance Networkissa keskustellaan toukokuussa ajankohtaisista compliance-kysymyksistä ja kohdataan kollegoita kasvotusten. Agendalla ovat vastuullisuus, whistleblowing–sääntely ja

event

Compliance Network

Compliance Network 3.2.2022 D&I:n Compliance Netwokin seuraavassa tilaisuudessa keskustellaan compliancesta korona-aikana ja sen jälkeen. Millaiset asiat ovat työllistäneet

event

Compliance Network

Rahanpesusääntelyn tulevat muutokset Millainen on Euroopan komission kesällä 2021 antama lainsäädäntöehdotus uudeksi EU-tason sääntelyksi? Entä millaisia muutoksia Suomen

event

Compliance Network

Kestävä rahoitus – Uutta sääntelyä ja käytännön kokemuksia Compliance Network käynnistää syksynsä katsauksella kestävään rahoitukseen. Rahoitusmarkkinoiden vauhdilla etenevä

event

Compliance Network Webinar

Kesäkuussa Compliance Networkin aiheena on EU:n kilpailusääntöjen tehostamista ja yhdenmukaistamista koskevan ECN+ -direktiivin johdosta kilpailulakiin tehdyt muutokset, jotka

event

Compliance Network Webinar

Huhtikuussa Compliance Networkissa kuulemme rahanpesusääntelystä sekä yritysvastuulainsäädännön uusista kuulumisista. Saamme päivityksen EU:ssa meneillään olevista yritysvastuulainsäädäntöhankkeista: parlamentin maaliskuussa hyväksymä

event

Compliance Network Webinar

In April Compliance Network discusses Compliance, technology and European finance regulators’ focus areas with Nora Ilmoni Head of

event

Compliance Network

On Compliance Network’s meeting in September we will discuss topical Compliance trends and hear D&I’s new Partner Anna

event

Compliance Network

On Compliance Network’s meeting in June we will discuss on U.S. Department of Justice’s Evaluation of Corporate Compliance

event

Compliance Network

On Compliance Network’s meeting in April we will get an update on international sanctions. We will also discuss